Nový rok 2018 přináší významná výročí i výzvy pro členy Kmene dospělých

Kalendář neomylně ukazuje, že nadešel nový rok 2018. Je to rok významný v mnoha oblastech i pro skauty – a v mnohém dvojnásob pro naše společenství Kmene dospělých. Příchod nového roku 2018 přináší s sebou především kulaté výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu. Zároveň je však i stejným jubileem, kdy se u nás začaly organizovaně vytvářet…

Poselství ke Dni společenství 2017

Dospělí skauti, členové ISGF, slaví 25. říjen jako Den společenství – Fellowship Day. K tomuto svátku vydává každoročně nejvyšší představitel Mezinárodního společenství skautů a skautek, předseda či předsedkyně Světové rady ISGF, osobní provolání. Letos se poprvé tohoto svátečního úkolu zhostil nový prezident ISGF Mathius…

Motivační program OS 21

Dospělí skauti v kruhu s mládeží

Podpora a pomoc skautskému hnutí mládeže

Aktivně napříč generacemi

Osobní rozvoj, klubová činnost a další aktivity

Skaut je prospěšný a pomáhá druhým

Charitativní činnost a sociální projekty

Máme přátele i za obzorem

Mezinárodní dimenze skautingu dospělých

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2018 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017