Středočeský sněm KD sloučil dvě oblasti do společného kraje

V řídící síti Kmene dospělých byl Středočeský kraj více než dvě desetiletí rozdělen na dvě oblasti – východ a západ. Členění navazovalo na někdejší „župní“ strukturu. V současném územním členění ČR na 14 krajů, stejně jako v samotné kmenové organizaci, už ale středočeská „dvojoblast“ ztratila opodstatnění i aktuálnost.

Zástupci středočeských okresů a klubů se tak 17. září sešli v Praze na „slučovacím“ sněmu. Jednání bylo připraveno za aktivní podpory krajské rady Junáka – českého skauta. Nově zvoleným legátem KD za celý Středočeský kraj se stal dosavadní zpravodaj „východu“ Ladislav Marek.

Mezi desítkou přítomných delegátů (ač počet mohl být čtyřnásobný) byla většina zástupců mladší a střední generace. To podnítilo i živou diskusi, která cílila ke klíčovému tématu z jarního valného sněmu Junáka – českého skauta ve Velkém Meziříčí: Postavení dospělých ve skautské organizaci a budoucnosti oldskautingu. Diskutovalo se i o potřebě naplnění širokého programového rámce KD o konkrétní akce pro mladší členy.

A jak zachytilo sněmové jednání oko fotoaparátu? 1. Počet přítomných delegátů se dal spočítat na prstech dvou rukou. Proč není (a to nejen v tomto kraji) o regionální sněmy větší zájem? – 2. S organizací i průběhem sněmu pomohl významně samotný předseda krajské rady Junáka Stanislav Vojíř – Golem (vpravo), u levého stolku mu naslouchá nový legát sloučeného kraje Ladislav Marek. – 3. Mladší delegátky se živě zapojily do diskuse. Pro budoucnost skautingu dospělých ve středních Čechách je jejich zájem o dění příslibem. – 4. Vzpomínku na Světové jamboree míru v roce 1947 ve Francii přidal do programu nestor Jiří Soukup – Suka ze Slaného.

Foto: Slavomil Janov

 

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017