Klub skautských sběratelů zve na tradiční podzimní setkání. Proběhne v sobotu 5. října v Praze

Klub skautských sběratelů Junáka (KSSJ), jehož podstatnou část členské základny tvoří oldskauti z Kmene dospělých, zve všechny zájemce na tradiční podzimní setkání. Proběhne v sobotu 5. října v Praze od 8 hodin v kulturním sále v historické budově Hlavního nádraží.

Pražské setkání je už bezmála tři desetiletí největší tematicky zaměřenou sběratelskou burzou v Česku. Zároveň je i jednou z největších akcí tohoto druhu v Evropě. Letos se akce uskuteční už po devětadvacáté.

V zaměření letošní burzy se bezesporu výrazně odrazí letošní vrcholná mezinárodní skautská událost – 24. Světové jamboree v USA. Živo je ale i na domácí skautské půdě: Řada středisek si připomíná 100. výročí zrodu skautingu ve svých městech a zároveň slavíme 30 let, co se skauting u nás může opět svobodně rozvíjet. To vše dává tušit, že nabídka sběratelských suvenýrů a artefaktů bude na letošní burze pestrá a bohatá.

Svou „troškou do mlýna“ přispějí v nabídce také sběratelé-oldskauti, z jejichž dílny vychází nyní například kolekce placek (buttonů) k podpoře výcviku asistenčních psů Pomocné tlapky, či turistické suvenýry rozvíjející odkaz spisovatele Jaroslava Foglara – Jestřába.

Protože na sklonku léta náhle zemřel jeden z nejvýznamnějších českých skautských sběratelů a dlouholetý předseda KSSJ Václav Nosek – Windy, na letošním setkání zůstane jeho tradiční výstavní stolek prázdný. Protože však Windy byl mimo jiné vyhlášeným a respektovaným odborníkem na skautskou filatelii, KSSJ připravuje k uctění jeho památky speciální sběratelské suvenýry. Zájemci se mohou opravdu nač těšit!

Pro nové návštěvníky sběratelského setkání nebývá v labyrintu Hlavního nádraží úplně snadné objevit cestu do kulturního sálu. Organizátoři sice umísťují v hlavní hale informační směrovky, přesto není od věci uvést i v těchto informacích stručný popis cesty: Takže – sál se nachází v pravém křídle (blíže k Václavskému náměstí) historického objektu Wilsonova nádraží. Z nové haly vedou pohyblivé schody k obnovené secesní Fantově kavárně v patře budovy, na úrovni sousedící severojižní magistrály. Od kavárny se je nutno vydat chodbou doprava až na konec křídla budovy. Tam je třeba vstoupit do označeného vchodu (dveří) a po točitém schodišti vystoupat další dvě patra nahoru.

Sál bude pro potřeby KSSJ zpřístupněn oficiálně v 8 hodin. Organizátoři co nejrychleji připraví výstavní stolky a poté bude vstup otevřen pro samotné návštěvníky. Vstupné na burzu je 50 Kč. Děti a mládež do 18 let mají vstup zdarma. Pro vystavovatelé jsou k dispozici stoly za poplatek 40 Kč.

Setkání končí v 11.30 hodin. Bezprostředně na akci však naváže sněm KSSJ, na který jsou všichni členové klubu – i případní hosté – zváni.

Bližší informace:  www.kssj.skauting.cz, FB: www.facebook.com/KlubSkautskychSberateluJunaka.

Foto: Radouch/Wikipedia

Španělský král Filip VI. převzal čestné předsednictví Světové konference ISGF 2020 v Madridu

Dobrá zpráva o tom, že Mezinárodní společenství dospělých skautů a skautek (ISGF) se těší dobrému renomé i vysokých kruzích na úrovní hlav států, přišla počátkem léta ze Španělska.

Jak bylo oznámeno prostřednictvím Světové kanceláře ISGF v Bruselu, čestné předsednictví 29. Světové konference ISGF, která se v roce 2020 uskuteční právě v zemi na Pyrenejském poloostrově, převzal španělský královský pár Filip VI. s manželkou Letizií.

Světová konference proběhne v Madridu v létě příštího roku, od 17. do 22. srpna.

svetova_konference_isgf_2020_spanelsko_cestne_predsednictvi

Zapad´den… Zemřel Václav Nosek – Windy

Pro mnohé hodně nečekaně, ve věku 76 let, zemřel v sobotu 10. srpna 2019, významný skautský historik, čelní představitel skautského sběratelství a aktivní publicista Václav Nosek – Windy.

S Václavem Noskem byla po třetí obnově skautingu v roce 1989 významně spjata široká oblast skautské historie, sběratelství, vzdělávání a také činnosti v redakcích časopisů Junáka. V uplynulých třiceti letech patřil bezesporu k nejfundovanějším znalcům českých skautských dějin. Své badatelské výsledky a vědomosti přetavil do řady publicistických materiálů a zejména pak spoluautorství reprezentační publikace Skautské století.

V oblasti historie působil i jako přednášející a instruktor vzdělávacích akcí. Pro mnohé nezáživnou historii dokázal přednášet s hlubokou znalostí souvislostí i vtipem. „I když je to už řada let, vybavuji si stále zřetelně, jak jsme se společně se skupinou sester z vůdcovského kurzu brouzdali po pražském Vyšehradě a Windy vyprávěl o historii skautingu. Povídal tak poutavě, sestry to bavilo, a protože své vyprávění prokládal vtipnými historkami, tak jsme si vyřčené všechny také zapamatovaly,“ zavzpomínala při zprávě o Windyho úmrtí jedna ze skautských vůdkyň, jimž jeho vyprávění o historii natrvalo utkvěly v paměti.

Mezi skautskými sběrateli byl uznávaným odborníkem v řadu oborů, měl mimořádný přehled o nejrozsáhlejší oblasti skautské filatelie, ale také literatury. Sám však sbíral ale prakticky vše, co se skautingu týkalo. Také na tomto poli po více než tři desetiletí zúročil svoji erudici v bohatém a poutavém obsahu sběratelského bulletinu ZIPSS (Zprávy a informace pro skautské sběratele), jehož byl šéfredaktorem. Po deset let stál také v čele Klubu skautských sběratelů Junáka (KSSJ) a byl rovněž jedním z průkopníků Českého skautského muzea.

Samostatnou, ovšem se skautingem bytostně propojenou oblastí Windyho činnosti, byl rozvoj odkazu spisovatele Jaroslava Foglara. Ke všem svazkům edice autorova souborného díla, které od 90. let vycházely v nakladatelství Olympia, napsal obsažné doslovy, často s podrobným přehledem všech vydání knih, povídek či kreslených seriálů. Toto vše pak přehledně shrnul do vlastního autorského knižního sborníku o Foglarově literárním díle s názvem Jestřábí perutě.

Aktivně se podílel také na skautské výstavní činnosti. Měl lví podíl na výstavách k jubileím Pošty českých skautů v Poštovním muzeu i výstavě ke století Jaroslava Foglara v Muzeu hlavního města Prahy. Na stejném místě výrazně pomohl i s přípravou jubilejní výstavy k 100. výročí českého skautingu Trochu lepší svět. Bez Windyho aktivní účasti i spoluorganizátorského podílu si nebylo možno představit ani mnohé akce, z nichž vzpomeňme třeba Zimní skautský přechod Brd.

Rozsáhlé skautské aktivity Václava Noska se promítly také do činnosti v Kmeni dospělých. Byl tahounem mezi oldskauty v mateřském pražském střediska Athabaska i v okrese Praha 9, ačkoliv v posledních dvou desetiletích už žil v Neratovicích. Windy se pravidelně zúčastňoval také Národních oldskautských jamboree v Miletíne, kde pravidelně připravil tematickou výstavní expozicí. Nepřehlédnutelným byl také při slavnostním defilé na náměstí, kde se mezi vlajkonoše řadil s historickou skautskou vlajkou z doby vzniku republiky.

Poslední rozloučení s Václavem „Windy“ Noskem se uskuteční v pátek 16. srpna ve 12 hodin ve Smuteční síni v Neratovicích-Lobkovicích.

windy_smutecni_oznameni

Foto: KSSJ/Miroslav Hopfinger, Slavomil Janov, Michael Kučera, Martin Krček a  Vladimír Köhler

Odkaz E. T. Setona připomene v Praze přednáška jeho vnučky Julie

Spisovatel a velký znalec přírody Ernest Thompson Seton, známý i pod přezdívkou Černý vlk, patří k spoluzakladatelům světového skautingu. Setonova cesta a některé formy jeho výchovného systému měly sice odlišný směr, než jakým vykročil Robert Baden-Powell, ale český skauting přijal – k prospěchu věci – obě koncepce práce s mládeží.

Toto je také důvod, proč je třeba odkaz E. T. Setona připomínat a trvale vzhlížet k hodnotám, o které Černý vlk svoji woodcafterskou linii skautingu opíral.

Na konci prvního prázdninového měsíce si bude možno Setonův odkaz připomenout setkáním se zajímavou osobností – Setonovou vnučkou Julií A. Seton. Uskuteční se formou přednášky, kterou v úterý 30. července připravila katedra religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Julie A. Seton vyrostla na usedlosti svého dědečka u Santa Fe. Na univerzitě v Novém Mexiku studovala rétoriku a environmentální vědy a získala titul Ph.D. V roce 2013 založila iniciativu Seton Family Legacy Initiative, s cílem přiblížit Setonův odkaz novým generacím prostřednictvím přednášek o přírodě, umění, kulturní historii a skautingu. Součástí těchto aktivit bylo i nové vydání Setonovy autobiografie Trail of Artist-Naturalist (2015).

Julie A. Seton ve svých přednáškách vypráví poutavě o slavných loveckých dobrodružstvích svého dědečka, které zásadním způsobem inspirovalo jeho spisovatelskou dráhu. Nabízí při tom porovnání mezi tím, jak se Setonovy lovecké zážitky zrcadlily v jeho podrobných deníkových záznamech, a tím, jak byly později literárně ztvárněny v jeho světoznámé povídkové tvorbě.

Prázdninová přednáška v Praze je přístupná všem zájemcům o život a dílo E. T. Setona. Uskuteční se od 17.30 hodin v budově fakulty (velká posluchárna, 1. patro) v Černé ul. 9 v Praze 1. Výklad bude simultánně tlumočen do českého jazyka.

Následující den po přednášce v Praze se Julia A. Seton zúčastní na pozvání Ligy lesní moudrosti slavnostního otevření Fary v Michalových Horách na Tachovsku. Také v tomto nově zrekonstruovaném woodcrafterském centru bude  vyprávět o vlivu E. T. Setona na vznik výchovných hnutí pro mládež.
Společně se Setonovou vnučkou Julií přicestuje do Česka také Julee Barber Brooks, náčelnice americké organizace Woodcraft Rangers. V Michalově hoře bude s českými woodcraftery besedovat o současném vývoji a postavení hnutí lesní moudrosti v USA.
Foto: archiv a Greenwich Historical Society a SetonJulieTwitter, kresba: archiv

Před 50 lety přistáli lidé na Měsíci. Prvním byl americký astronaut-skaut Neil Armstrong

“Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo…” Tato věta, pronesená americkým astronautem Neilem Armstrongem vešla do světových dějin přesně před půl stoletím, kdy na povrchu Měsíce poprvé přistáli lidé.

Bylo 20. července 1968. Ve 20 hodin 17 minut a 43 sekund koordinovaného světového času přistál na povrchu Měsíce lunární modul Eagle (Orel). Po oběžné dráze našeho vesmírného souputníka v té době dál kroužila jeho mateřská kosmická loď Apollo 11, od které se modul pro sestup na Měsíc odpoutal. Několik hodin poté, co “orel” dosedl na povrch Luny, už 21. července ve 2:56:15 h, vystoupl z modulu Neil Armstrong a jako první člověk v historii otiskl na povrchu Měsíce lidskou stopu.

Na palubě lunární kabiny byli dva američtí astronauti. Komě Neila Armstronga (1930 – 2012) byl druhým člověkem na Měsíci Edwin “Buzz” Aldrin (1930). Raketu Apollo 11 pilotoval třetí člen posádky Michael Collins (1930).

Oba první astronauti na Měsíci byli zároveň Orlími skauty. Pro členy americké skautské organizace BSA je Orlí skaut nejvyšší dosažitelnou odborností. U nás lze s ní srovnávat ocenění Lví skaut.

Podrobnosti o misi Apolla 11 si lze přečíst zde.

Pro zájemce o další podrobné informace doporučujeme web ExoSpace. Specializované internetové stránky přinášejí aktuality z astronomie, kosmonautiky a  příbuzných oborů, redakci řídí oldskaut Petr Valach – Hvězdář. Mezi mnoha zajímavými a obsažnými materiály a dokumenty lze na webu najít mj také zasvěcený článek o skautech v řadách amerických astronautů.

1. Orel přistál na Měsíci. 2. – 3. První člověk na Měsíci Neil Armstrong a celá posádka kosmické lodi Apollo 11 (zleva Armstrong, Collins, Aldrin). 4. Historická mise do kosmu začíná. 5. – 6.  První člověk a jeho stopa na Měsíci. 7. Neil Armstrong v době své aktivní chlapecké skautské činnosti. 8. Pro skauting je mimořádně cenným certifikát NASA s nášivkou Světové organizace skautského hnutí (WOSM), která Armstronga doprovázela na jeho kosmické pouti až na samotný Měsíc. 9. Kuriózní dokument o misi Apolla 11 na Měsíc: Při návratu do USA se přísným formalitám nevyhnuli ani samotní astronauti, kteří také museli vyplnit příslušný úřední formulář… 🙂

 

Foto: NASA a archiv
Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2019 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017