Miloš Blažek – Merkur se stal rytířem Papežského řádu sv. Řehoře Velikého

V pátek 28. září, ve sváteční den patrona české země sv. Václava, se uskutečnila ve Staré Boleslavi tradiční Národní svatováclavská pouť.

Centrem pouti bylo opět Mariánské náměstí, poblíž baziliky sv. Václava. V místech současného svatováclavského chrámu stál původně kostel sv. Kosmy a Damiána, u něhož – podle pověsti – byl kníže Václav v roce 935 zavražděn. Národní svatováclavská pouť se ve Staré Boleslavi koná od roku 2003.

Do jindy poklidného středočeského městečka v Polabí už od rána proudily tisíce účastníků pouti. Přítomní byli také významní státní představitelé i řada skautů. Na krojích byly vidět i modré oldskautské šátky s bílým a červeným lemem a znakem ISGF v cípu.

Úderem desáté hodiny vykročil od baziliky k náměstí – za zpěvu litanií k českým národním ochráncům – průvod vysokých církevních hodnostářů s ostatky svatého Václava. V průvodu, těsně před nosiči s vzácnou relikvií, kráčela dvojice skautů-roverů s ceremoniálními svícny.

Následnou bohoslužbu koncelebrovali čeští a moravští biskupové, apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza a řada kněží. Mezi biskupy byl i člen náčelnictva a duchovní rádce Kmene dospělých František Radkovský. Sváteční homilii pronesl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

V průběhu mše se u schránky s ostatky sv. Václava střídala čestná stráž – dvojice nejmladších skautů ze sesterských organizací Svazu skautů a skautek ČR a Skautů Evropy v ČR.

V závěru mše přijaly tři osobnosti významné ocenění papeže Františka – Papežský rytířský řád sv. Řehoře Velikého. Mezi oceněnými byl i nestor českého skautingu, senior Sboru nositelů Řádu Stříbrného vlka, emeritní vůdce Ekumenické lesní školy a také aktivní člen Kmene dospělých Miloš Blažek – Merkur. Řád převzal z rukou kardinála Duky. Po Zdeňkovi Zeleném – Káďovi, jemuž se stejné pocty dostalo v roce 2004, se papežským rytířem stal už druhý člen Junáka – českého skauta i našeho oldskautského společenství.

Další podrobnosti o všech oceněných na Národní svatováclavské pouti jsou uvedeny na webu cirkev.cz.

Papežský rytířský řád sv. Řehoře Velikého

Papežský rytířský řád sv. Řehoře Velikého (italsky L’Ordine Equestre Pontificio di San Greogorio Magno / Ordine di S. Gregorio Magno) je jeden z pěti řádů, které jsou udělovány přímo Svatým stolcem. Řád ustavil roku 1831 papež Řehoř XVI. Řád je udělován věrným a zasloužilým mužům vzorné pověsti, kteří se zasloužili o „dobro společnosti, církve a Svatého stolce“.

Členové řádu mají právo vjet v sedle dovnitř baziliky sv. Petra ve Vatikánu (toto právo již dlouhou dobu nikdo z rytířů ani dam řádu nevyužil). Rytířům je zaručeno privilegované místo během papežských procesí i při jiných obřadech. Od roku 1994 mohou řád obdržet také ženy. Papežská Švýcarská garda, která ve Vatikánu zajišťuje čestnou stráž a ochranu Svatého otce, je povinna řádovým rytířům salutovat.

Heslem řádu je Pro Deo et Principe – Pro Boha a vládce.

(Zdroj: www.wikipedia.org)

Foto: Martina Řehořová a Alois Vašků/Člověk a víra a Martin Pavliš

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi Ceremoniální průvod s ostatky sv. Václava Roveři se svícny v průvodu před schránkou s relikvií patrona české země Sváteční mše na Mariánském náměstí František Radkovský (druhý zleva) ve sboru biskupů Čestná stráž Skautů Evropy u ostatků sv. Václava  Čestná stráž Svazu skautů a skautek ČR Bratr Merkur přebírá Papežský rytířský řád sv. Řehoře Velikého Miloš Blažek a kardinál Dominik Duka Skauti v prvních řadách účastníků Národní svatováclavské pouti

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017