Zapad´den… Zemřel Václav Nosek – Windy

Pro mnohé hodně nečekaně, ve věku 76 let, zemřel v sobotu 10. srpna 2019, významný skautský historik, čelní představitel skautského sběratelství a aktivní publicista Václav Nosek – Windy.

S Václavem Noskem byla po třetí obnově skautingu v roce 1989 významně spjata široká oblast skautské historie, sběratelství, vzdělávání a také činnosti v redakcích časopisů Junáka. V uplynulých třiceti letech patřil bezesporu k nejfundovanějším znalcům českých skautských dějin. Své badatelské výsledky a vědomosti přetavil do řady publicistických materiálů a zejména pak spoluautorství reprezentační publikace Skautské století.

V oblasti historie působil i jako přednášející a instruktor vzdělávacích akcí. Pro mnohé nezáživnou historii dokázal přednášet s hlubokou znalostí souvislostí i vtipem. „I když je to už řada let, vybavuji si stále zřetelně, jak jsme se společně se skupinou sester z vůdcovského kurzu brouzdali po pražském Vyšehradě a Windy vyprávěl o historii skautingu. Povídal tak poutavě, sestry to bavilo, a protože své vyprávění prokládal vtipnými historkami, tak jsme si vyřčené všechny také zapamatovaly,“ zavzpomínala při zprávě o Windyho úmrtí jedna ze skautských vůdkyň, jimž jeho vyprávění o historii natrvalo utkvěly v paměti.

Mezi skautskými sběrateli byl uznávaným odborníkem v řadu oborů, měl mimořádný přehled o nejrozsáhlejší oblasti skautské filatelie, ale také literatury. Sám však sbíral ale prakticky vše, co se skautingu týkalo. Také na tomto poli po více než tři desetiletí zúročil svoji erudici v bohatém a poutavém obsahu sběratelského bulletinu ZIPSS (Zprávy a informace pro skautské sběratele), jehož byl šéfredaktorem. Po deset let stál také v čele Klubu skautských sběratelů Junáka (KSSJ) a byl rovněž jedním z průkopníků Českého skautského muzea.

Samostatnou, ovšem se skautingem bytostně propojenou oblastí Windyho činnosti, byl rozvoj odkazu spisovatele Jaroslava Foglara. Ke všem svazkům edice autorova souborného díla, které od 90. let vycházely v nakladatelství Olympia, napsal obsažné doslovy, často s podrobným přehledem všech vydání knih, povídek či kreslených seriálů. Toto vše pak přehledně shrnul do vlastního autorského knižního sborníku o Foglarově literárním díle s názvem Jestřábí perutě.

Aktivně se podílel také na skautské výstavní činnosti. Měl lví podíl na výstavách k jubileím Pošty českých skautů v Poštovním muzeu i výstavě ke století Jaroslava Foglara v Muzeu hlavního města Prahy. Na stejném místě výrazně pomohl i s přípravou jubilejní výstavy k 100. výročí českého skautingu Trochu lepší svět. Bez Windyho aktivní účasti i spoluorganizátorského podílu si nebylo možno představit ani mnohé akce, z nichž vzpomeňme třeba Zimní skautský přechod Brd.

Rozsáhlé skautské aktivity Václava Noska se promítly také do činnosti v Kmeni dospělých. Byl tahounem mezi oldskauty v mateřském pražském střediska Athabaska i v okrese Praha 9, ačkoliv v posledních dvou desetiletích už žil v Neratovicích. Windy se pravidelně zúčastňoval také Národních oldskautských jamboree v Miletíne, kde pravidelně připravil tematickou výstavní expozicí. Nepřehlédnutelným byl také při slavnostním defilé na náměstí, kde se mezi vlajkonoše řadil s historickou skautskou vlajkou z doby vzniku republiky.

Poslední rozloučení s Václavem „Windy“ Noskem se uskuteční v pátek 16. srpna ve 12 hodin ve Smuteční síni v Neratovicích-Lobkovicích.

windy_smutecni_oznameni

Foto: KSSJ/Miroslav Hopfinger, Slavomil Janov, Michael Kučera, Martin Krček a  Vladimír Köhler

Zapad´den… Zemřel Zdeněk Maxmilián – Gandy

V tichosti, ve věku nedožitých devadesáti let, odešel 24. července 2019 k věčnému skautskému ohni dlouholetý člen Náčelnictva Kmene dospělých Junáka Zdeněk Maxmilián – Gandy, aktivní oldskaut z Rudné u Prahy.

Podstatnou část svého dospělého života věnoval práci s mládeží nejen ve skautingu, ale také jako pedagog. Na učitelském postu vystřídal několik škol po republice, nakonec jej však cesty zavály tam, kam tíhlo jeho srdce, a kde měl rodinu – do středních Čech v okrese Praha-západ.

Bratr Gandy měl vždy blízko k přírodě, hlavně sportům a aktivitám u vody – a také proto se stal vodním skautem.Ve skautském středisku v Rudné patřil k oldskautům, kteří byli vždy ochotni podat pomocnou ruku vůdcům oddílů, nebo v zázemí ve prospěch chodu střediska.

Po dlouhou dobu byl krajským zpravodajem pro západní část Středočeského kraje. Jako “krajánek” zastupoval Kmen dospělých po řadu let také v krajské radě Junáka. Aktivně se zúčastňoval mnoha kmenových akcí, jak dokazuje i snímek z Národního oldskautského jamboree 2016 v Miletíne – br. Gandy sedí u táborového ohně třetí zleva (se zkříženýma rukama).

Poslední rozloučení se zesnulým se uskutečnilo 31. července v krematoriu v Praze-Motole za účasti členů rodiny, přátel i početné skupiny skautů z Rudné. Památku dlouholetého člena NKD přišli uctít i zástupci současného vedení Kmene dospělých.

Foto: Slavomil Janov

gandy_smutecni_oznameni

 

Zemřel br. Petr Hájek – Balú

Milé sestry, milí bratři,

s hlubokým žalem v srdcích Vám oznamujeme, že nás ve čtvrtek 27. 12. 2018 ve věku 74 let opustil bratr Petr František Hájek – Balú. Rozloučení proběhne v kostele svatého Jakuba Většího v Chotěboři v pátek 4. ledna 2019 v 10.30 hodin.

Moudrý průvodce po skautských cestách, velký znalec přírody i lidských duší a podmanivý vypravěč nadále zůstává v našich srdcích. Kromě krásných vzpomínek nám zanechal i nepřebernou studnici inspirace a zamyšlení, jež vepsal do svých knih.

„Nám nezbývá než se rozloučit. Krásou loučení je naděje na budoucí setkání. Přeji Vám, abyste na svých cestách a cestičkách co nejčastěji potkávali dobré lidi, abyste se sami stávali dobrými a lepšími a sami tak obohacovali o podobná setkání své kolemjdoucí.“
(Balú: Od stromu mládí k dospělosti)

Prosíme i Vás, abyste v tiché vzpomínce bratru Balúovi vyjádřili své díky a vzpomněli na něho v modlitbě.

Milý bratře Balú, děkujeme za upřímné přátelství!

S hlubokou vděčností, Radek Konečný – Pade, Petr Beránek – Vlk a Martin Pavliš – Krokodýl

Smuteční oznámení

Foto ELŠ/archiv

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017