Jednáním 11. sněmu Kmene dospělých rezonovalo klíčové téma: Budoucnost českého oldskautingu

Hlavní téma – postavení Kmene dospělých v rámci organizace Junáka ( či obecněji budoucnosti českého oldskautingu), to byla červená nit, která se vinula celým jednáním 11. sněmu Kmene dospělých. Vrcholné kmenové jednání proběhlo od 18. do 20. října ve Žďáru nad Sázavou. Odpovídající pracovní i příjemné “domácké” prostředí k jednání našlo téměř 80 delegátů v Domově mládeže SPŠ a SOŠ nedaleko centra města.  

Jednání sněmu se zaměřilo na tři klíčové oblasti, na něž se v současnosti upíná pozornost členské základny: Podoba organizace a řídící sítě KD při měnící se kmenové struktuře v regionech i v návaznosti na úpravu předpisů Junáka, akutní potřebu časopisu KD a rozvoj vzdělávání, nástrojů osobního rozvoje a posilování oldskautského společenství.

Organizace a řídící síť

Pro zajištění činnosti KD do budoucna je nutné udržet, ale i zefektivnit organizační strukturu kmene a jeho řízení. Nelze nevidět, že podoba a rozložení sítě KD v regionech se za tři desetiletí značně změnily: Některé oldskautské okresy už nepracují jako zpočátku, výkyvy jsou i v zastoupení a aktivitě oldskautů v radách vyšších organizačních jednotek (VOJ). S postupnou obměnou dřívějších dlouholetých kmenových „tahounů“ je třeba hledat nové vhodné a schopné kandidáty na uvolněné pozice…

Aktuálně je třeba očekávat jisté změny v zastoupení okresních a krajských legátů KD v radách VOJ – tedy okresních a krajských radách. Podle novely Organizačního řádu z roku 2017 totiž zástupci (legáti) KD, řádně zvoleni do svých činovnických funkcí na kmenových sněmech v okresech a krajích, už nebudou automaticky členy okresních či krajských rad Junáka. Nyní poprvé, při nadcházejících podzimních a zimních sněmech Junáka v okresech a krajích, budou muset tyto sněmy vyslovit s členstvím legátů KD v radách VOJ souhlas. Pokud jej nevysloví, nebude mít Kmen dospělých v těchto řídících orgánech v regionech přímé zastoupení. Nejbližší týdny a měsíce tedy ukáží, jak se toto projeví v praxi.

Při dalším posuzování, rozvoji či dílčích proměnách organizace a řídící síti KD je nutno mít na paměti ale také důležitou skutečnost, že funkční struktura národního společenství dospělých skautů je jednou ze základních podmínek členství ve světové organizaci ISGF!

Kmenový časopis

Sněm KD se znovu (podobně jako před třemi lety v Šumperku) zabýval problematikou časopisu pro členy Kmene dospělých. Po ukončení slibně se rozvíjejícího pilotního projektu magazínu MAGOS, jehož vydávání bylo po půldruhém roce ukončeno rozhodnutím Náčelnictva Junáka, se členové KD opět ocitli bez potřebného a nezastupitelného komunikačního nástroje, jakým je tištěné časopisecké periodikum. Vyčleněný prostor pro oldskauty v časopise Skautský svět je nedostatečný a nemůže pokrýt všechny informační a metodické potřeby KD.

Význam časopisu tkví ovšem i v tom, že vedle webu KD je hlavním informačním kanálem, který má dosah i mezi členy bez možností získávat informace na internetu. Navíc je tištěné médium silným a nezastupitelným motivačním a metodickým nástrojem pro rozvoj aktivity jednotlivců, činnost klubů i neformálních oldskautských společenství v rámci KD.

Po živé diskusi vzešlo ze sněmového jednání usnesení, že KD vnímá oldskautský časopis jako nutný nástroj pro rozvoj své činnosti, a uložil nově zvolenému Náčelnictvu KD učinit potřebné kroky k jednání s ústředními orgány Junáka, které povedou k vydávání tištěného oldskautského média.

V souvislosti s nutností dalšího rozvoje vnitřní i vnější komunikace v KD byla zdůrazněna také potřeba vytvoření širšího komunikačního týmu, který do budoucna zajistí potřebný rozvoj komunikace prostřednictvím sociálních sítí a podobně. Cenné je, že přímo z mladších delegátů sněmu se k této práci přihlásilo několik jednotlivců! V blízké době by tak měl být spuštěn kmenový profil na Instagramu a Facebooku a připraveny další komunikační kroky.

Vzdělávání, osobní rozvoj a charita

V zájmu rozvoje programu Oldskauting 21 se sněm KD zaměřil na dvě sféry, které jsou základem pro činnost klubů a oporou pro individuální aktivitu členů. Jde o formy vzdělávání v KD a osobní rozvoj jednotlivců.

Ve vzdělávání se už v KD rozjela nová forma základního kurzu pro vedoucí klubů (KZKD). Jako nástavbu je však třeba oživit pořádání oldskautské lesní školy a na ně navázat další nástavbové kurzy a vzdělávací akce.

Těsnou spjatost se zmíněnými formami aktivit v rámci KD má i charitativní činnost a sociální projekty. Při sněmových vystoupeních byla zdůrazněna prospěšnost nejen velkých kmenových projektů (dárcovství krve, sbírka na podporu výcviku asistenčních psů a jiné), ale také drobná charita “na pětníku”, například v podobě návštěv a těsných kontaktů s oldskauty-seniory, zasílání gratulací k jubileím těchto členů a podobně.

Nové vedení Kmene dospělých

V závěru druhého dne sněmového jednání, v sobotu navečer, bylo zvoleno nové vedení Kmene dospělých. Ve druhém kole tajné volby byl novým náčelníkem KD zvolen Jiří Wolf – Pando, který v předchozím období zastával post místonáčelníka. Místonáčelní se opět stala Ladislava Marešová – Želva a místonáčelníkem je Marek Matýsek – Mara.

Volenými volenými členy NKD se stali Vladimír Stránský – Sása, který bude mít na starosti rozvoj programu a vzdělávání v KD, Slavomil Janov – Nashville, jemuž zůstává v gesci oblast komunikace a ke změně došlo na postu zahraničního zpravodaje. Dlouholetého (a již nekandidujícího) Jana Adamce – Tarzana střídá Lukáš Krmíček – Thor. Členy NKD na postech jmenovaných zpravodajů se stali Alena Nekolová (organizační zpravodajka), Hana Kaprálková (zpravodajka pro charitu a sociální projekty) a František Radkovský (duchovní rádce).

Členy náčelnictva jsou dále na základě svých funkcí senior Sboru nositelů Řádu Zlaté Syrinx (dosud tento post zastával Vladimír Stránský, nový zástupce bude vybrán členy sboru), zástupce vodních skautů (Vladimír Cvrček – Vezír) a zástupce Svojsíkova oddílu (Jiří Ládr – Bongo).

Dalšími členy NKD jsou krajští legáti: Ondřej Přerovský – Lazebník (Praha), Ladislav Marek (Středočeský kraj), Karel Trávníček – Origo (Jihočeský kraj), Pavel Pokorný – Slim (Západočeský kraj), Jiří Horňák – Magda (Karlovarský kraj), Michal Novotný – Čáryfuk (Ústecký kraj), Luboš Lehký – Kim (Liberecký kraj), Jiří Klikoš – Číňan (Královéhradecký kraj), Petra Zajícová – Severka (Pardubický kraj), Vladimír Slovák – Jehlička (Kraj Vysočina), Jiří Wolf – Pando (Jihomoravský kraj), Lubomír Melichařík – Bam (Zlínský kraj), Oldřich Tanert (Olomoucký kraj) a Zbyšek Lajczyk – Sidžo (Moravskoslezský kraj).

1 – 3: Z jednání 11. sněmu Kmene dospělých ve Žďáru nad Sázavou, 4: Zpestřením sněmového jednání se v sobotu odpoledne stala vycházka k nejvýznamnější historické pamětihodnosti hostitelského města – do barokně-gotického kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který byl jako architektonický skvost stavitele Jana Blažeje Santiniho zařazen na seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO, 5: Novým náčelníkem KD byl zvolen MUDr. Jiří Wolf – Pando, erudovaný stomatolog z Vyškova, 6: Hlavní tíhu organizace sněmu i doprovodných aktivit nesl na svých bedrech zdárně krajský legát Kraje Vysočina Vladimír Slovák – Jehlička.

Foto: Slavomil Janov

 

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017