Poselství ke Dni společenství 2017

Dospělí skauti, členové ISGF, slaví 25. říjen jako Den společenství – Fellowship Day. K tomuto svátku vydává každoročně nejvyšší představitel Mezinárodního společenství skautů a skautek, předseda či předsedkyně Světové rady ISGF, osobní provolání.

Letos se poprvé tohoto svátečního úkolu zhostil nový prezident ISGF Mathius Lukwago z Ugandy. Do vrcholné funkce byl zvolen na nedávné Světové konferenci v Indonésii, kde také na závěr jednání své provolání deklaroval.

Vážení členové a přátelé!

Předávám Vám pozdravy nového Světového výboru ISGF. Chtěl bych všem poblahopřát k úspěšnému završení 28. Světové konference, která se konala v indonéském Bali. Ve stejném duchu bych rád vyjádřil upřímné uznání členům Světového výboru, kteří přijali úkol, sloužit v tomto úřadu našemu milovanému společenství další tři roky. Zároveň děkujeme Vám za důvěru svěřit nám odpovědnost k vedení našeho společenství.

Když oslavujeme náš Den společenství 2017, musíme si uvědomit, že dnešní svět je velice rozbolavělý. Potřebuje léčení – a převzít část léčby je i na nás všech. Svět sužuje mnoho bolestí hladu, nemocí, chudoby. Nyní k tomu ještě přibývá uprchlická krize v mnoha částech světa.

Milí přátelé, jak to bylo předneseno během konference, musíme pamatovat a rozšiřovat naše srdce pro uprchlíky po celém světě. V podstatné míře se to týká uprchlíků z jižního Súdánu, kteří se usídlili v Ugandě. Rádi bychom využili příležitosti oslav Dne společenství k zahájení projektu Útulky pro uprchlíky pro společnost IMVEPI v Ugandě. Potřebujeme Vaši podporu při získávání peněz na zajištění útulků a stanů pro 1000 rodin, které je velmi potřebují. Zároveň však budeme pracovat na dokončení všech předchozích projektů, jako je hlavně HAITI, až do naplnění cílů, které jsme si předsevzali.

Ve světě existuje dostatek zdrojů pro všechny z nás, pokud ti, kteří mají více, jsou ochotni se dělit s těmi, kteří mají méně nebo nemají nic. Když oslavujeme tento důležitý den, přemýšlejte o akci, kterou můžete udělat, abyste člověka v nouzi přiměli k úsměvu.

Jak nás náš zakladatel lord Baden-Powell povzbuzoval, abychom opustili svět trochu lepší, než jsme ho našli, naléhavě Vás vyzývám, abyste učinili vaši komunitu trochu lepší, než byla včera.

Jako tým uděláme všechno pro podporu těchto iniciativ. Naše srdce budou vždy s vámi.

Využíváme proto této příležitosti k zahájení tohoto projektu v tento Den společenství.

Mathius Lukwago, předseda Světového výboru ISGF

 

Provolání prezidenta ISGF k Fellowship Day – Dni společenství je možno zhlédnout zde

ISGF slaví 25. říjen jako světový Den společenství – Fellowship Day

V roce 1953 bylo založeno Mezinárodní společenství bývalých skautů a skautek – International Fellowship of Former Scouts and Guides (IFOFSAG, od roku 1996 přejmenováno na ISGF). Stalo se tak 25. října ve švýcarském Luzernu. O dvanáct let později, v roce 1965, kdy se v Bruselu konalo světové shromáždění IFOFSAG, byl delegáty přijat návrh, aby se den zrodu organizace stal mezinárodním svátkem dospělých skautů s názvem Den společenství – Fellowship Day.

Kromě přímé návaznosti na datum založení IFOFSAG je skautský Den společenství provázán i s datem 24. října, který mezinárodním Den Spojených národů. Toto symbolizuje, že myšlenka široké pospolitosti národů i všech obyvatel Země bez ohledu na náboženské, rasové či jazykové odlišnosti, je vyjádřena i v poslání světové organizace dospělých skautů.

Mezinárodní dimenze a pomyslný kruh přátelství, ve kterém spojují ruce dospělé skauti na celé zeměkouli, jsou v názvu ISGF vyjádřeny anglickým slovem „fellowship“: To v překladu znamená společenství, přátelství či přátelský svazek.

V rámci svátečního Fellowship Day jsou v řadě členských zemí ISGF pořádány 25. října také charitativní akce ve prospěch obětí přírodních živelných pohrom, občanských a válečných konfliktů v politicko-společensky nestabilních zemích a oblastech světa. V Evropě – například v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku i jinde, to bývají zejména sbírky či charitativní trhy. Aktivní v tomto směru jsou i dospělí skauti v asijských a afrických zemích – ač v řadě z nich sami pomoc spíš potřebují…

Důraz na charitu a sociální projekty jako klíčové oblasti činnosti ISGF položil ve svém provolání k Fellowship Day také nový prezident ISGF Mathius Lukwago z Ugandy, který byl do této funkce zvolen na nedávné světové konferenci v Indonésii. Provolání zveřejňujeme na webu KD v samostatném návazném článku.

Oldskauti mají přesnou mušku

V první červnový víkend (3. – 4. 6.) se osmičlenná klubová reprezentace oldskautů Moravskoslezského kraje a společenství Heroldie zúčastnila v polské Rycerce Górnej skautských střeleckých závodů. Pozval nás spřátelený Klub seniorów Watra z Cieszyna.

Střílelo se ze vzduchovky, vzduchové pistole, luku a praku. Hlavní výhru jsme sice neodvezli, ale potěšily i dílčí výsledky. Ve vzduchovce vyhrál Eduard Konvička – Pajtáš, v luku a vzduchové pistoli zazářil Stanislav Kučinski – Staňa a Marek Matýsek, náčelník KD, vystřílel výhru prakem. V celkovém hodnocení střeleckého víceboje obsadil Staňa medailové třetí místo.

Večer u „ogniska“ se za doprovodu kytar zpívalo, vyprávělo a snovaly plány na další společné akce. Domů jsme se vraceli opět – jako od polských přátel už tradičně – plni dojmů, a už s radostným očekáváním dalších setkání.

Poznámka editora: Ke zprávě bohužel nebyly dodány aktuální fotografie. Protože je však známo (jak bylo např. popsáno v magazínu MAGOS 2016/4), že atmosféra těchto polsko-českých střeleckých závodů je báječná a nezaměnitelná, připojuje redakce webu ilustrační archivní snímky ze stejné soutěže v roce 2016.

Ostrý start mezinárodních aktivit

Letošní rok byl tradičně zahájen výměnou novoročních blahopřání s gildami z blízkého okolí i vzdálených končin. Druhá vlna gratulací, vzpomínek a připomínek se převalila přes internetovou poštu v únoru při příležitosti Dne zamyšlení a oslav narozenin zakladatelů skautingu.

Hlavní jarní událostí se stal 7. evropský workshop ISGF na téma Cesta 2020 – Krok za krokem do budoucnosti (3. část). Pracovní seminář s tématy týkajícími se využívání nových médií k přilákání nových členů, se uskutečnil 3. – 8. března na zámku Smolenice na Slovensku. Zúčastnilo se ho 32 delegátů z Rakouska, Německa, Polska, Slovenska, Řecka, Španělska, Irska, Finska, Norska, Švédska, Nizozemska, Belgie a České republiky. Kmen dospělých na semináři zastupovaly Hana Kaprálková a Alena Nekolová.

Workshop zahájila předsedkyně Evropského výboru ISGF Doris Stockmann (Finsko), v čele usedl také prezident asociace Dospělých skautů a skautek Slovenska, zastřešující organizace slovenských oldskautů v ISGF. Čestným hostem hejtman Trnavského kraje Tibor Mikuš.

V řadě skupinových seminářů a prezentací se účastníci zabývali zejména tématy, jak prezentovat ISGF, vést komunikaci uvnitř národních gild i s veřejností a jak rozšířit a posílit členství v mezinárodním společenství o další dospělé skauty. Mezi instruktory byla i Leny Doelman z centrálního oddílu ISGF (Central Brand), která se zabývala problematikou sociálních médií s důrazem na webové stránky ISGF.

Součástí semináře byly rovněž prezentace zúčastněných zemí, ze kterých bylo vidět aktivity, projekty a rozvoj jednotlivých národních společenství. Tento workshop ukázal rozdíly mezi zastoupenými zeměmi, jakož i aspekty, na kterých by se mělo i nadále pracovat.

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2018 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017