Buďme aktivní v diskusi o budoucnosti Kmene dospělých!

Na loňském jarním valném sněmu Junáka – českého skauta ve Velkém Meziříčí byla kromě jiného zahájena diskuse o postavení dospělých v rámci organizace, včetně budoucnosti Kmene dospělých.

První zásadní výměna názorů na toto téma mezi oldskauty a čelními představiteli náčelnictva Junáka proběhla v závěru uplynulého roku, na listopadové Kmenové poradě v Kutné Hoře. Na tomto pracovním fóru byly vyřčeny i v mnohém odlišné pohledy na místo a činnost různých skupin dospělých v rámci společné skautské organizace.

Diskuse budou jistě s ještě větší intenzitou pokračovat v tomto novém roce. Pro Kmen dospělých je toto téma klíčové. Proto je nutno, aby se oldskauti zapojili do diskuse skutečně aktivně – v klubech, na kmenových akcích, při jednání poradních sborů okresních a krajských legátů, na připravovaném Národním oldskautském jamboree… Ale stejně tak je třeba pozorně vnímat i hlasy a názory z „mladé“ části Junáka.

Tato diskuse však celému hnutí prospěje jen tehdy, když každá z debat bude zároveň hledat řešení s co největší snahou o vyváženost argumentů všech diskutujících stran, s ohledem nejen na potřeby organizace jako celku, ale i specifické potřeby a poslání samotného Kmene dospělých.

Alena Pauknerová – Ginkgo
členka 48. klubu OS Jestřábi Praha

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017