Kmenová porada v Kolíně jednala o budoucnosti českého oldskautingu

Kmenová porada je v období mezi řádnými republikovými sněmy Kmene dospělých významným jednáním náčelnictva Kmene dospělých s krajskými a okresními legáty a dalšími činovníky. Na poradě se hodnotí průběžné naplňování sněmových usnesení a řeší aktuální problémy českého oldskautingu. Tímto byl vrchovatě naplněn i program Kmenové porady, která se uskutečnila 12. – 14. října v Kolíně.

Příjemné prostředí Střední odborné školy informatiky a spojů a Středního odborného učiliště poskytlo v blízkosti historického centra města ideální a odpovídající prostory a zázemí pro jednání.

Náčelnictvo Kmene dospělých (NKD) už před poradou definovalo řadu otázek k aktuálnímu stavu kmenového společenství i jeho budoucnosti, na které se účastníci jednání snažili najít odpovědi.

Okruhy otázek Kmenové porady

 • Jaké bude mít Kmen dospělých v budoucnu postavení v rámci českého skautingu?
 • Daří se oldskautům naplňovat všechny klíčové projekty kmenového programu?
 • Je činnost Kmene dospělých skutečně programem pro všechny kluby a členy?
 • Přispěješ i Ty svými nápady k dalšímu rozvoji motivačního programu OS 21?
 • Vytvoříme společně základní kostru kalendáře akcí a aktivit roku 2019?
 • Jak letos naše delegace reprezentovaly Kmen dospělých v zahraničí?
 • Kdo přistoupí do redakčního kruhu v projektu nového časopisu KD?
 • Chceš se stát aktivním přispěvatelem na webu Kmene dospělých?
 • Máme ambice uspořádat velkou mezinárodní akci v rámci ISGF?
 • Máš zájem o kvalifikační zkoušku pro vedení klubu dospělých?
 • Kde a s jakým programem uspořádáme příští NOS jamboree?

Podstatná část jednání se zabývala budoucnosti Kmene dospělých. Tato klíčová problematika je součástí probíhající diskuse v Junáku – českém skautu, jak toto téma otevřel poslední valný sněm v roce 2017 ve Velkém Meziříčí. Proto účastníci Kmenové porady uvítali na jednání i účast nové zpravodajky VRJ pro dospělé a personalistiku Jany Jirasové (skautskou přezdívkou Prcek), která se jako čerstvě jmenovaná zpravodajka pro tuto oblast živě zajímala o specifickou problematiku kmenové činnosti a programu a v otevřené diskusi vyjádřila vstřícnost k společnému řešení zásadních otázek, které my měly vyústit v plně uspokojivé řešení jako pro celého Junáka i samotný Kmen dospělých.

Již tradičním a opakujícím se „evergreenem“ jednání, který je žhavým tématem diskusí už od posledního kmenového sněmu v roce 2016 v Šumperku, byla problematika vydávání časopisu Kmene dospělých. Poté, co rozhodnutím Náčelnictva Junáka byl ukončen pilotní projekt přílohy Skautského světa MAGOS (a tématika oldskautingu byla v limitovaném rozsahu opět začleněna do spolkového časopisu), se stále naléhavěji projevuje absence toho časopisu i jeho potřeba jako významného nástroje rozvoje kmenového programu i komunikace. Čelní představitele KD byli proto opět pověřeni usnesením NKD a Kmenové porady, aby na jednání Náčelnictva Junáka navrhli revokaci rozhodnutí o ukončení pro Kmen dospělých úspěšného pilotního projektu a tím nevydávání potřebného časopisu KD. Už na nejbližším jednání NJ bude za Kmen dospělých předložen projekt k vydávání samostatného tištěného oldskautského média.

V souvislosti s přípravou časopisu KD bylo zdůrazněno, že tištěné médium musí do budoucna vytvářet ucelený a propojený rok informací spolu s webem Kmene dospělých, popř. sociálními sítěmi. K tomu, aby se tak i tvorba obsahu webu KD stala dílem širšího okruhu přispívatelů, posouží i připravovaný kurz mediální komunikace, jehož účastníci vytvoří základ „komunikačního týmu“ KD. Kurs proběhne 23. – 25. listopadu v Praze. Podobnosti jsou uvedeny v samostatném článku.

Důležitým bodem jednání byla také příprava 11. Sněmu Kmene dospělých v příštím roce. NKD stanovilo datum sněmu, který proběhne 18. – 20. října 2019. Místo bude vybráno na základě předložených návrhů z členské základny nejpozději na jarním zasedání NKD. Současně bylo stanoveno, že klubové či střediskové valné hromady a sněmy v rámci VOJ musí proběhnout tak, aby krajské sněmy KD proběhly do konce června 2019.

Usnesení Kmenové porady a NKD

 • NKD pověřuje krajské legáty, aby podávali i písemné zprávy o stavu a činnosti v příslušných krajích. Tuto zprávu dodají legáti při každém zasedání NKD či Kmenové poradě nebo na sněmu Kmene dospělých.
 • NKD pověřuje krajské legáty, aby při jednání na KRJ informovali o potřebě časopisu KD.
 • NKD pověřuje náčelníka a místonáčelní, aby na jednání NJ navrhli revokaci rozhodnutí o ukončení pro Kmen dospělých úspěšného pilotního projektu a tím nevydávání potřebného časopisu KD.
 • NKD schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření HSKD za rok 2017.
 • NKD určuje termín pořádání sněmu KD ve dnech 18. – 20. 10. 2019. Termín uskutečnění krajských sněmů je stanoven do konce června 2019.

Co nabídl doprovodný program?

Součásti doprovodného programu byla prohlídka historického jádra města s dominantním gotickým chrámem sv. Bartoloměje či podmanivým náměstím, zastavěným na středověkém půdorysu řadou architektonicky cenných barokních, novorenesančních či převážně v měšťanských domů.

V úvodu vycházky městem si účastníci Kmenové porady nejdříve uctili památku jedné z obětí komunistických represí v polovině minulého století, kterou se stal i skaut Boris Volek. Na počátku 50. let založil Boris jako student kolínské chemické průmyslovky odbojovou skupinu, která navázala spojení se zahraniční rozvědkou. Odbojová buňka byla ale odhalena a studenti-skauti odsouzeni k mnohaletým trestům. Boris Volek se pokusil se skupinou vězňů o útěk z lágrů v Horním Slavkově, který však skončil neúspěchem. Boris Volek tak opět stanul před soudem a v listopadu 1952 byl ve věku 24 let popraven!

Při pietním aktu byl přítomen i přímý účastník třetího odboje a politický vězeň 50. let – okresní legát KD Prahy 4 Jiří Lukšíček – Rys. K pamětní desce Borise Volka, umístěné na průčelí průmyslovky v Heverově ulici, umístili oldskauti vzpomínkový věneček s národní trikolorou.

Dvě desítky účastníků porady si ale prohlédli i někdejší židovskou část města s bývalou synagogou i starým hřbitovem. Na ten míří v průběhu roku stovky turistů z domova i zahraničí, nejnavštěvovanějším místem hřbitova je pak hrob rabína Chajim ben Sinaje, jehož velký renesanční náhrobní kámen z roku 1624 na pahorku uprostřed hřbitova je bohatě zdoben po vzoru náhrobku jeho strýce, proslulého pražského rabiho Löwa.

Díky vstřícnosti vedení školy bylo v plném rozsahu zajištěno v místní jídelně i stravování, ačkoliv řada činovníků, pro které by měla být účast na jednání naprosto nezbytná, na významné poradě chyběla. A to už nemluvě o těch oldskautech, kteří účast na akci potvrdili, ale nakonec z různých důvodů na poradu nakonec nepřijeli… I tato skutečnost nasvědčuje, že i v samotné organizaci a struktuře uvnitř KD je nutno do budoucna leccos aktivizovat či změnit…

Buďme aktivní v diskusi o budoucnosti Kmene dospělých!

Na loňském jarním valném sněmu Junáka – českého skauta ve Velkém Meziříčí byla kromě jiného zahájena diskuse o postavení dospělých v rámci organizace, včetně budoucnosti Kmene dospělých.

První zásadní výměna názorů na toto téma mezi oldskauty a čelními představiteli náčelnictva Junáka proběhla v závěru uplynulého roku, na listopadové Kmenové poradě v Kutné Hoře. Na tomto pracovním fóru byly vyřčeny i v mnohém odlišné pohledy na místo a činnost různých skupin dospělých v rámci společné skautské organizace.

Diskuse budou jistě s ještě větší intenzitou pokračovat v tomto novém roce. Pro Kmen dospělých je toto téma klíčové. Proto je nutno, aby se oldskauti zapojili do diskuse skutečně aktivně – v klubech, na kmenových akcích, při jednání poradních sborů okresních a krajských legátů, na připravovaném Národním oldskautském jamboree… Ale stejně tak je třeba pozorně vnímat i hlasy a názory z „mladé“ části Junáka.

Tato diskuse však celému hnutí prospěje jen tehdy, když každá z debat bude zároveň hledat řešení s co největší snahou o vyváženost argumentů všech diskutujících stran, s ohledem nejen na potřeby organizace jako celku, ale i specifické potřeby a poslání samotného Kmene dospělých.

Alena Pauknerová – Ginkgo
členka 48. klubu OS Jestřábi Praha

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017