Oldskauting – životní styl

Nemalá část skautů zůstává v těsném spojení s hnutím i v dospělosti, přestože se práci s mládeží už bezprostředně nevěnují. Skauting – výchovu mládeže – však aktivně podporují a zároveň rozvíjejí vlastní činnost. Právě pro tuto skupinu je určen skauting dospělých.

Je otevřený i zájemcům, kteří v mládí neměli, z různých důvodů, možnost aktivně skautovat. Dané ideály mohou ale sdílet v každém věku a aktivně se začlenit do skautského společenství dospělých.

Poslání skautingu dospělých

Skauting dospělých už není – jako u mládeže – formou výchovy. Skauting pro dospělé je aktivním nástrojem a cestou k trvalému formování osobností: Je souborem aktivit a životních postojů jednotlivců, obsahuje silné prvky sebevýchovy a vlastních motivačních cílů a umožňuje kolektivní činnost ve skautském společenství.

Také skauting dospělých je globálně rozšířeným hnutím. Stejně, jako je mládež sdružena ve světových organizacích WOSM a WAGGGS, také dospělé skauty s cíleným posláním a vlastním programem zastřešuje světová organizace: Mezinárodní společenství skautů a skautek – International Scout and Guide Felloweship (ISGF).

Ústava ISGF definuje poslání a program skautingu dospělých jako výzvu, aby dospělí:

  • žili v duchu skautského slibu a zákona tak, jak je ustanovil Robert Baden-Powell, zakladatel skautského hnutí;
  • zprostředkovávali tyto myšlenky v místech, ve kterých žijí a pracují;
  • aktivně podporovali skauting ve společnosti, ve svých zemích a na celém světě.

Charakteristika oldskautingu

Pro skauting dospělých u nás je charakteristické, že:

  • primárně podporuje skautskou výchovu mládeže a pomáhá jejímu rozvoji;
  • je věrný principům a ideálům, které skautskému hnutí vetknul jeho zakladatel Robert Baden-Powell, lord z Gilwellu;
  • má bohatou, více než stoletou historii a ctí národní a skautské tradice;
  • disponuje velkým potenciálem do budoucna;
  • pojímá skauting jako životní styl.

 

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017