Mezinárodní společenství

Český (československý) skauting stál ve 20. a 30. letech minulého století aktivně u zrodu obou mezinárodních skautských společenství: Mezinárodní skautské ústředí (dnes WOSM) vzniklo v roce 1922 v Paříži, světová dívčí asociace (WAGGGS) byla vytvořena o šest let později v Maďarsku.

Při vzniku mezinárodního společenství dospělých IFOFSAG (dnes ISGF) v roce 1953 ve švýcarském Luzernu náš oldskauting bohužel chyběl. Po roce 1948 vytvořil politický systém v Československu neprodyšnou hranici se Západem. Příležitost ke vstupu oldskautů na mezinárodní scénu tak nastala až po roce 1989.

Za železnou oponou

V 50. letech minulého století přežíval čs. skauting v hluboké ilegalitě, pod permanentní hrozbou represe komunistického režimu. Po roce 1948 totalitní moc demonstrativně stáhla i členství Československa ve WOSM a WAGGGS.

Krátké období vzkříšení skautingu u nás v letech 1968–1970 neumožnilo návrat Junáka do mezinárodních struktur. Navíc oldskauting jako samostatná složka skautské organizace byl pro režim nepřijatelný: Státní moc se obávala, že by dospělí mohli ovlivňovat mládež v duchu prvorepublikového a poválečného „buržoazního skautingu“.

Bez hranic a bariér

S návratem Junáka do světového skautského hnutí se i dospělým splnilo přání spojit ruce v kruhu se skautskými bratry a sestrami v rámci mezinárodního společenství. Stalo se tak v roce 1991, kdy bylo Československo přijato do IFOFSAG na Světové konferenci v řeckém Chalkidiki.

Po rozdělení Československa v roce 1993 přešlo národní členství samostatně na oldskauty v České republice i na Slovensku.

Od vstupu do mezinárodního společenství je Kmen dospělých aktivní na všech úrovních zahraniční spolupráce. Nejtěsnější vazby nás pojí s oldskauty ze Slovenska, úzce spolupracujeme s dospělými skauty v Polsku i Rakousku. Kmen dospělých působí aktivně ve Středoevropském subregionu ISGF i Evropském regionu. Čeští delegáti zastupují KD také na jednáních Světové konference ISGF.

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017