Jednou skautem, navždy skautem!

Skauting dospělých je specifickou generační formou skautingu – celosvětově rozšířeného hnutí výchovy mládeže. U nás – ale i v některých dalších zemích – je pro skauting dospělých užíváno také tradiční historické pojmenování oldskauting.

Působení dospělých ve skautingu je třeba vnímat v návaznosti na skautskou výchovu mládeže a jejich prolnutí s celým hnutím. Všechny skauty, bez rozdílů národností, věkových skupin či programových odlišností, spojují ideové základy celého hnutí ve světě – shodný skautský slib a zákon a principy povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Hnutí pro mládež…

Skauting je ojedinělým systémem výchovy, který přispívá k rozvoji osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Zakladatelem skautského hnutí byl britský generál Robert Baden-Powell (1857–1941). Skauting vznikl v roce 1907. Skautská výchovná metoda ovšem od počátku čerpá i z myšlenek a metodiky obdobného hnutí „lesní moudrosti“ (angl. woodcraft), jehož základy položil spisovatel a znalec přírody Ernest Thompson Seton (1860–1946).

Zrod skautingu u nás je nejvýrazněji spjat s osobou středoškolského učitele Antonína Banjamina Svojsíka (1876–1938). Kořeny českého skautingu sahají do období 1911/1912.

V současnosti je skauting rozšířen v téměř všech zemích světa. Sdružuje na 50 miliónů mladých lidí. V mezinárodním měřítku zastřešují skautské hnutí dvě globální organizace: Světová organizace skautského hnutí – World Organization of the Scout Movement (WOSM) a Světová asociace skautek – World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

…i dospělé

Skautská výchova mládeže končí zpravidla dosažením věku dospělosti – po završení školního vzdělávání a vstupu mladých lidí do běžného života. Část dospělých zůstává pracovat v hnutí jako vedoucí nebo se zapojují do činnosti s mládeží v jiných pozicích (činovníci v organizaci, podpora oddílů apod.). Dospělí mohou ve skautingu rozvíjet také vlastní činnost.

Je přirozené a pochopitelné, že ne všichni dospělí, kteří prošli skautskou výchovou, zůstanou trvale organizováni v hnutí. Většina odchovanců skautingu si ovšem do života odnáší nabyté hodnoty a ideály. Mnohé z toho pak svým příkladným chováním přenášejí do společnosti.

Sepjetí všech skautů s hnutím – ať trvalým členstvím v organizaci, nebo jen symbolicky – vyjadřuje motto, jež skauting provází od doby jeho zrodu: Jednou skautem, navždy skautem! (Once a Scout, Always a Scout!).

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017