Skauting dospělých

Jednou skautem, navždy skautem!

Skauting dospělých je specifickou generační formou skautingu – celosvětově rozšířeného hnutí výchovy mládeže. U nás – ale i v některých dalších zemích – je pro skauting dospělých užíváno také tradiční historické pojmenování oldskauting. Působení dospělých ve skautingu je třeba vnímat v návaznosti na skautskou výchovu mládeže a jejich prolnutí s celým hnutím. Všechny skauty, bez rozdílů národností, věkových skupin či programových odlišností, spojují ideové základy celého hnutí ve světě – shodný skautský slib a zákon a principy povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.
Celý text

Oldskauting – životní styl

Nemalá část skautů zůstává v těsném spojení s hnutím i v dospělosti, přestože se práci s mládeží už bezprostředně nevěnují. Skauting – výchovu mládeže – však aktivně podporují a zároveň rozvíjejí vlastní činnost. Právě pro tuto skupinu je určen skauting dospělých. Je otevřený i zájemcům, kteří v mládí neměli, z různých důvodů, možnost aktivně skautovat. Dané ideály mohou ale sdílet v každém věku a aktivně se začlenit do skautského společenství dospělých.
Celý text

Kmen dospělých

V České republice působí několik skautských organizací. Početně nejsilnějším a historicky těsně spjatým s kořeny našeho skautingu i osobou náčelníka-zakladatele A. B. Svojsíka je spolek Junák – český skaut. Sdružuje více než 55 tisíc členů. Jeho součástí je i Kmen dospělých. Jako národní společenství dospělých skautů a skautek v České republice je Kmen dospělých prostřednictvím Junáka – českého skauta členem ISGF.
Celý text

Mezinárodní společenství

Český (československý) skauting stál ve 20. a 30. letech minulého století aktivně u zrodu obou mezinárodních skautských společenství: Mezinárodní skautské ústředí (dnes WOSM) vzniklo v roce 1922 v Paříži, světová dívčí asociace (WAGGGS) byla vytvořena o šest let později v Maďarsku. Při vzniku mezinárodního společenství dospělých IFOFSAG (dnes ISGF) v roce 1953 ve švýcarském Luzernu náš oldskauting bohužel chyběl. Po roce 1948 vytvořil politický systém v Československu neprodyšnou hranici se Západem. Příležitost ke vstupu oldskautů na mezinárodní scénu tak nastala až po roce 1989.
Celý text
Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017