Oldskauting 21

Pro motivační program Oldskauting 21 (OS 21) je charakteristické, že:

  • nabízí návaznost na skautský výchovný program mládeže;
  • propojuje rovering s oldskautingem;
  • pružně reaguje na měnící se generační skladbu kmenové základny i různorodé zaměření klubů;
  • rozvíjí činnost kmene dospělých Junáka se zacílením do budoucna.

Výzva pro každého

Program OS 21 není direktivním předpisem. Je inspiračním souborem podněcujícím k vlastní aktivitě jednotlivců a klubů podle jejich podmínek. Bude-li v činnosti oldskautů některá oblast opomíjena či podceňována, zbytečně se každý ochudí o část z toho, co tento komplexní program obsahuje a nabízí.

Oldskauting 21 je výzvou pro každého dospělého skauta!

Čtyři pilíře

Motivační program OS21 se opírá o čtyři pilíře. Ty definují podstatu a poslání skautingu dospělých a popisují základní oblasti činnosti.

  1. Podpora a pomoc skautskému hnutí mládeže
  2. Osobní rozvoj, Klubová činnost, Péče o skautskou historii, Práce pro společnost
  3. Charitativní činnost a sociální projekty
  4. Mezinárodní dimenze skautingu dospělých

 

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017