Motivační program

K formování osobností mladých lidí využívá skauting soubor výchovných nástrojů, metodických postupů, kompetencí a dalších prvků. Souhrnně tvoří skautský výchovný program.

Pro členy Kmene dospělých, kteří skauting vnímají jako celoživotní cestu sebevýchovy a osobního rozvoje i jako životní styl, byl pro činnost definován a vytyčen specifický metodický rámec: Obsahuje návody k široké škále aktivit a je souborem výzev a projektů, které dospělí mohou naplňovat individuálně nebo v týmech (klubech). Rámec nese označení motivační program.

Odraz historie i současnosti

Motivační program je odrazem trvalých hodnot celé historie oldskautingu a současně vstřebává a využívá všechny prvky moderního skautingu. Je výrazně zacílen do budoucna.

Ideové základy skautingu se prolínají stejně výchovným program mládeže i motivačním programem dospělých. Skauting dospělých tak lze pomyslně vnímat jako další stupeň komplexního skautského programu.

Cesta 21. století

Pojem oldskauting připomíná více než stoleté kořeny skautingu dospělých u nás. Je chápán jako znak zralosti a zkušeností těch, kteří trvale kráčejí po stezce skautingu, a i v dospělosti sdílejí jeho hodnoty. Skauting dospělých zároveň plně reflektuje současnost a je moderním prostředkem k seberealizaci jednotlivce uvnitř hnutí i ve společnosti v 21. století.

Pro motivační program Kmene dospělých byl proto zvolen název, jež symbolicky spojuje tradice s dneškem: Oldskauting 21.

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017