Program

Motivační program

K formování osobností mladých lidí využívá skauting soubor výchovných nástrojů, metodických postupů, kompetencí a dalších prvků. Souhrnně tvoří skautský výchovný program. Pro členy Kmene dospělých, kteří skauting vnímají jako celoživotní cestu sebevýchovy a osobního rozvoje i jako životní styl, byl pro činnost definován a vytyčen specifický metodický rámec: Obsahuje návody k široké škále aktivit a je souborem výzev a projektů, které dospělí mohou naplňovat individuálně nebo v týmech (klubech). Rámec nese označení motivační program.
Celý text

Oldskauting 21

Pro motivační program Oldskauting 21 (OS 21) je charakteristické, že: nabízí návaznost na skautský výchovný program mládeže; propojuje rovering s oldskautingem; pružně reaguje na měnící se generační skladbu kmenové základny i různorodé zaměření klubů; rozvíjí činnost kmene dospělých Junáka se zacílením do budoucna.
Celý text

Galerie

Činnost Kmene dospělých je různorodá jak na místní, tak na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni. Členové Kmene se snaží podle nejlepšího vědomí a svědomí naplňovat svým životem skautské principy a zákony, šířit myšlenku bratrství a sesterství, pomáhat mladým ve výchově dalších generací a jít jim příkladem. Věříme, že náš skautský slib není možné jednoduše odložit a zapomenout na něj. Platí pro nás “Jednou skautem, navždy skautem”! Fotografie a videa zde uvedené jsou malou obrazovou „ochutnávkou“ naší činnosti. Fotografie jsme rozdělili do čtyř sekcí, podle témat motivačního programu OS21, videa naleznete níže.
Celý text

Akce a události

Zde naleznete přehled akcí a událostí pořádaných Kmenem dospělých nebo jednotlivými kluby. Za pomocí vyhledávání můžete akce omezit jen na konkrétní datum (i v minulosti)  nebo na okolí vašeho bydliště. Výchozí zobrazení je omezeno jen na budoucí akce, můžete to změnit pomocí rozšířeného vyhledávání. Pořádáte se svým klubem akci, o níž chcete informovat ostatní bratry a sestry? Napište nám bližší údaje, přidejte např. plakátek nebo kontakt na organizátory a my zde připravovanou událost zveřejníme.
Celý text
Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017