Struktura a řídící síť

Kmen dospělých je součástí Junáka – českého skauta, z. s. (zapsaný spolek).

Struktura Kmene dospělých koresponduje s organizačním členěním celé organizace. S ohledem na specifické poslání skautingu dospělých, jak je definováno v Ústavě ISGF, i vlastní program oldskautů, má Kmen dospělých vytvořenou zvláštní řídící síť.

Postavení a činnost Kmene dospělých (KD) v rámci spolku Junák – český skaut upravují příslušné předpisy organizace.

Kluby (oddíly) dospělých

Základní jednotkou KD je klub (oddíl dospělých). Kluby působí v rámci místně příslušných základních organizačních jednotek (ZOJ) – středisek; v případě vodních skautů jsou střediska označována jako přístavy. V jednom středisku/přístavu může působit i více klubů dospělých.

Kluby mají minimálně 5 členů. V čele klubu stojí vedoucí. Pro výkon činovnické funkce vedoucího klubu je potřebná odpovídající kvalifikace – vůdcovská zkouška, nebo kvalifikační zkouška pro vedení klubu dospělých (KZKD).

Vedoucí klubu (klubů) je členem rady mateřského střediska.

Oldskauti v okresech a krajích

Na úrovni vyšších organizačních jednotek (VOJ) ve struktuře Junáka – českého skauta, tj. v okresech a krajích, jsou řídícími orgány kmenové sítě okresní, resp. krajské sněmy KD.

Regionální sněmy se scházejí v období před republikovým sněmem KD. Hodnotí předchozí činnost, projednávají plány a volí okresní, resp. krajské legáty KD (dříve zpravodaje).

Okresní resp. krajský legát může být – podle rozhodnutí okresního či krajského sněmu Junáka – zvolen členem příslušné rady VOJ.

Sněm Kmene dospělých

Je nejvyšším orgánem KD. Schází se zpravidla jednou za tři roky. Hodnotí činnost za uplynulé volební období, stanovuje vize a program do budoucna. Sněm volí Náčelnictvo Kmene dospělých (NKD), které řídí kmenovou činnost v období mezi sněmy.

Přehled sněmů KD:

Sněm Rok Místo Náčelní – Náčelník Místonáčelní / Místonáčelník
1 1990 Praha Jana Pfeifferová
1.2 1992 Praha Vladimír Kopřiva /Ivo Slavíček
2. 1995 Havlíčkův Brod Ivo Slavíček – / Luboš Pavlán
3.3 1995 Hrachov Olga Vajnerová
4. 1998 Moravská Třebová Ivo Slavíček Jiřina Adéeová / Stanislav Žalud
5. 2001 Kroměříž Ivo Slavíček Jiřina Adéeová / Jaroslav Chládek
6. 2004 Kutná Hora Vladimír Köhler Hana Kaprálková / Vladimír Stránský
7. 2007 Kutná Hora Vladimír Köhler Hana Kaprálková / Vladimír Stránský
8. 2010 Hostinné Vladimír Stránský Hana Kaprálková / Marek Matýsek
9. 2013 Kutná Hora Vladimír Stránský Hana Kaprálková / Marek Matýsek
10. 2016 Šumperk Marek Matýsek Ladislava Marešová / Jiří Wolf
Vysvětlivky:
1 IV. sněm Junáka, ustavení Kmene dospělých
2 V. sněm Junáka
3 mimořádný sněm, svolaný výhradně k doplňkové volbě neobsazené funkce místonáčelní

Náčelnictvo KD

Volenými členy Náčelnictva (NKD) jsou náčelník/-ní, místonáčelní a místonáčelník a zpravodajové pro program a vzdělávání, zahraničí a komunikaci.

Členy NKD jsou z pozice činovnické funkce také krajští legáti KD. Do náčelnictva mohou být jmenováni i další činovníci na vybrané zpravodajské funkce, např. organizační zpravodaj, zpravodaj pro charitu a sociální projekty apod.

Členy NKD jsou dále také senior Sboru nositelů Řádu Zlaté syrinx, duchovní rádce KD a zástupci Svojsíkova oddílu a vodních skautů. Na jednání je zván také zástupce Roverského odboru.

Náčelnictvo KD se schází k jednání zpravidla 2krát ročně. Výkonnou složkou náčelnictva je Rada NKD (bez krajských legátů), jež se kmenovou agendou zabývá operativně, jednání jsou měsíčně.

Hospodářská správa Kmene dospělých (HSKD)

Pro zajištění organizačně-právních a hospodářských záležitostí Kmene dospělých je zřízená zvláštní organizační jednotka (ZvOJ) – Hospodářská správa Kmene dospělých. Činnost HSKD řídí rada ZvOJ. Statutárním zástupcem je náčelník/-ní KD (předseda rady HSKD).

Podrobné informace o statutu a poslání jednotlivých článků řídící sítě naleznete v dokumentech. Aktuální složení NKD naleznete na stránce Kontakty.

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017