Média

Zde jsou v archivu uložena média Kmene dospělých z období 1996–2017: zpravodaj Kmenové noviny (1996–2010) a příloha Skautského světa MAGOS (2016–2017). V průběhu roku 2018 budou zpřístupněny dostupné soubory z původních internetových stránek KD.

Časopisy Junáka – českého skauta vydávané Tiskovým a distribučním centrem (Ben Já Mína, Světýlko, Skaut-Junák, Roverský kmen, Skautský světa, Skauting) a Hlavním kapitanátem vodních skautů (Kapitánská pošta) jsou v elektronické verzi k dispozici na casopisy.skaut.cz.

Kmenové noviny

Tištěný zpravodaj byl v období 1996–2010 hlavním komunikačním a informačně-metodickým médiem KD. Po ukončení vydávání navázal na tištěný zpravodaj elektronický občasník Kmenové novinky. Kompletní soubor jednotlivých čísel najdete zde, nebo si je můžete stáhnout na Skautské křižovatce.

MAGOS

Magazín Kmene dospělých vycházel jako samostatná příloha (supplement) Skautského světa od roku 2016. Pilotní projekt byl bohužel rozhodnutím Náčelnictva Junáka v polovině roku 2017 ukončen…

Internet

Původní internetové stránky byly spuštěny na přelomu let 2005/2006. V létě 2015 byl web infikován souborem počítačových virů; vzniklé technické problémy nebylo možno odstranit a provoz internetových stránek KD musel být zastaven. Nový web byl spuštěn začátkem nového skautského roku 2017.

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017