Porovnání prezidentských kandidátů z hlediska skautského slibu a zákona

Následující text je názorem jednotlivce (proto je ostatně uveřejněn v Názorovém fóru). Jako takový nijak neprezentuje stanovisko skautské organizace, která se do politických klání nijak nezapojuje, ani se o to nesnaží.

Bratři a sestry, blížící se volba prezidenta republiky nám servíruje v letácích, rozhovorech a mediálních debatách pohled na to, proč volit či nevolit jednotlivé kandidáty. Mediální pohled je ale často zkratkovitý nebo jednostranný. Našel jsem si proto čas a udělal přehled, jak si na tom stojí jednotliví kandidáti v konfrontaci se skautským slibem a zákonem, tedy mírou, kterou přijímáme a která charakterizuje člověka lépe než politické postoje a názory. Zda je to míra dostatečná, nechávám na posouzení každého čtenáře.

Porovnání je na úvod shrnuto do tabulky, jednotlivé body zákona a přístup kandidátů k nim je dále krátce okomentován (komentář zahrnuje důležitá a zajímavá kritéria k porovnání, pro stručnost však nikoliv všechna). Necítím se jako majitel pravdy, neznám žádného z kandidátů osobně a přes široké zdroje pro zpracování tohoto porovnání nemohu zaručit, že jejich osobnost a jednání přesně odpovídají popsanému přístupu k imperativům stanovovaným jednotlivými body slibu a zákona.

Porovnání zahrnuje jen 4 kandidáty, pánové Hanning, Hilšer, Hynek, Kulhánek a Topolánek mohou být rozhodnutím Ústavního soudu (vzhledem k duplicitním podpisům a podané žalobě) z boje vyřazeni, případně může být ze stejného důvodu volba opakována. Ústavní soud ale tak rozhodnout nemusí a před prvním kolem tak ani s největší pravděpodobností neučiní.

Jiří Drahoš

Pavel Fischer

Michal Horáček

Miloš Zeman

1. bod zákona

ano

ano

 spíše ano

ne

2. bod zákona

ano

ano

 spíše ne

spíše ne

3. bod zákona

spíše ano

ano

 ano

spíše ano

4. bod zákona

nelze posoudit

 ano  spíše ne

ne

5. bod zákona

ano

 ano  spíše ano

ne

6. bod zákona

ano

 spíše ano  spíše ano

spíše ne

7. bod zákona

ano

 ano  nelze posoudit

spíše ne

8. bod zákona

spíše ano

 spíše ano  ano

ano

9. bod zákona

ano

 ano  ano

ano

10. bod zákona

spíše ano

 spíše ano  spíše ne

ne

Služba ideálům

spíše ano

 spíše ano  spíše ano

ne

Vztah k povinnostem

ano

 ano  spíše ano

ne

Připravenost k pomoci

nelze posoudit

 ano  nelze posoudit

nelze posoudit

 

Skaut je pravdomluvný

Jiří Drahoš (JD): Výroky testované serverem Demagog.cz jsou až na pár výjimek pravdivé. Dva výroky označené jako nepravdivé jsou spíše dílem interpretační chyby než snahy po lži či přikrášlování se. Z různých stran je označován za pravdomluvného a čestného občana.

Pavel Fischer (PF): Dlouholetý skaut, bratr Bob, se podle zkoumaných materiálů snaží dodržovat první bod zákona, jak slíbil. Protože je zároveň diplomatem, vyjadřuje se často velmi diplomaticky či úsporněji, z čehož mohou vznikat interpretace. Takovým např. bylo jeho vyjádření o nejmenování „homosexuálního kandidáta“ ústavním soudcem, které média spíše vytrhla z kontextu. Na serveru Demagog není jediný z jeho výroků hodnocen jako nepravdivý.

Michal Horáček (MH): Ačkoliv je možné jeho výroky pro média v souvislosti s prezidentskou kandidaturou hodnotit jako pravdivé, občas Michal Horáček podlehne atmosféře nebo sdělení a lehce si přikrášlí skutečnost ve svůj prospěch, což možná svědčí o jeho osobnosti více, než neortodoxní styl předávání informací. Na serveru Demagog.cz je 13% jeho výroků označených jako nepravdivé nebo zavádějící

Miloš Zeman (MZ): Vztah současného prezidenta k pravdě je minimálně rozporuplný. Ve veřejném životě pro něj není pravda tím, za co by se mohl postavit a co by chtěl bránit. Několikrát byl soudně usvědčen ze lži (např. kauza Peroutka, soud s I. Brezinou), rád překrucuje fakta ke svému prospěchu (např. televizní debaty v době Zemanova premiérství), cituje zprávy z dezinformačních webů a poskytuje jim rozhovory (např. Parlamentní listy, Hlavné zprávy.sk) a na serveru Demagog.cz má takřka třetinu výroků hodnocenou jako nepravdivou nebo zavádějící.

Skaut je věrný a oddaný

JD: Jiří Drahoš je 43 let ženatý, má dvě dcery a zdá se, že žije příkladným rodinným životem. Dlouhodobě zůstal věrný vědě, vzhledem k nevstoupení do KSČ za komunismu na pozici řadového zaměstnance. V roce 2009 pomohl jako předseda Akademie věd zachránit právě Akademii před marginalizací a finančním krachem.

PF: Pavel Fischer je ženatý, se svou ženou Klárou vychovali dva syny a dvě dcery. V době, kdy mu umíral syn, opustil diplomacii a vrátil se pomáhat rodině.

MH: Osoba Michala Horáčka je z  pohledu druhého bodu zákona zajímavý fenomén. Za komunistů prováděl nepovolenou či protistátní činnost (podpora občanských iniciativ, sázky) a sváděl boje s hudebními normalizátory. S málem se nesmířil ani v době převratu a po roce 1990, což nicméně vedlo k označování jeho osoby za krále hazardu, nafoukance či záletníka. Je podruhé ženatý, první manželství ukončil po 33 letech a vzal si o 17 let mladší partnerku. Zdá se, že Horáček je především věrný ideálům, kterým osobně věří, a ostatní ho tolik nepálí.

MZ: První manželství Miloše Zemana skončilo po osmi letech rozvodem v roce 1978. Podruhé se oženil v roce 1993, není známo, že by své ženě nebyl věrný. Věrnost nařízené životosprávě po nemocech a lékařských zákrocích ovšem nedodržuje. Věrnost a oddanost politickým ideálům, případně svým slibům (prezidentské milosti) taktéž příliš neosvědčil, ale může jít o postupný vývoj osobnosti, jak občas s bonmotem dodával.

Skaut je prospěšný a pomáhá jiným

JD: Po listopadu 1989 působil v několika manažerských funkcích v Akademii věd. Svoje funkce vykonával podle svědectví zodpovědně, v roce 2009 byl jmenován předsedou a Akademii vedl až do r. 2017. Dlouhodobě se věnuje popularizaci vědy. Zdá má nějaké filantropické projekty nelze zjistit.

PF: Fischer byl či je členem několika pomáhajících organizací: Nadace Fóra 2000, Společnost Ferdinanda Peroutky, SIRIRI (rozvojové projekty v Africe), Institut Jaquese Delorse aj. Pomáhající organizace podporuje nejen osobně, ale také svými financemi.

MH: Ke konci socialismu pomáhal zprostředkovávat dialog mezi občanskými iniciativami a komunistickou mocí. Povedlo se mu k jednomu stolu přivést zástupce Občanského fóra a vládu v listopadu 1989. Prodejem sázkařské společnosti Fortuna vydělal značné jmění, z výtěžku pomáhá několika občanským či kulturním aktivitám, od zdravotně postižených přes “umělecké naděje” po seniory.

MZ: Založil prezidentský fond na úhradu státního dluhu. Ačkoliv se jedná o populistické gesto (reálně nikdy nemohl fond jakkoliv státní dluh snížit), pravidelně do něj přispívá částí svého platu. Fond část svých prostředků použil od r. 2015 mimo svůj účel na podporu Klokánků (nesystémový a z hlediska sociální práce kontraproduktivní krok, mediálně ale velmi vděčný). Prezidentova žena Ivana má nadační fond, který pomáhá dětem, seniorům a lidem v nouzi. Pomoc se soustřeďuje hlavně na mediálně vděčnou podporu (což ale dělá velká část politických fondů a nadací). Přispěvatelé do obou fondů jsou často lidé prezidentovi a lidem z jeho okolí něčím zavázaní nebo mu za něco vděčící. O korupci v tomto případě nelze mluvit, nestandardní to ovšem je. Takřka 15 let od založení prvního hospice začal slovně podporovat paliativní péči a stavbu hospiců, není ale známo, že by přispěl i finančně.

Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta

PF: Jsou-li svědkové Lad. Heryan, Karel Herbst či Bob Fliedr věrohodní, pak Pavel Fischer splňuje i tento bod zákona.

MH: Michal Horáček je silnou osobností, která často nedá na pohled a potřeby druhých lidí. Necitlivým jednáním se sousedy své vily v Roudnici si mezi nimi nadělal spíše nepřátele.

MZ: Ve veřejných funkcích posuzuje Miloš Zeman druhé lidi podle (dle našich zdrojů) prospěchu jeho osobě nebo funkci. Slabší, rétoricky méně zdatné nebo nějak zaškatulkované osoby (např. novináře) pravidělně ponižuje a uráží. V jeho okruhu vznikla v devadesátých letech pomlouvačná kampaň na P. Buzkovou. Rád lidi svými názory rozděluje a v poslední době podporuje nenávistné nálady vůči islámu. V civilním životě se podle několika svědectví chová podobně, podle jiných je naopak přátelský.

Skaut je zdvořilý

JD: Jiří Drahoš je velmi slušný a zdvořilý, co se týče veřejného vystupování. Kolegové ho chválí jako velmi schopného, dobře jednajícího a spolehlivého vedoucího. Není známo, že by kdy způsobil nějaký skandál či faux paux se společenským přesahem.

PF: Pavel Fischer je zdvořilý diplomat.

MH: Umí být zdvořilý a jednat slušně, má k tomu dobré předpoklady z kruhů, kde se pohybuje. Jeho projev je nicméně často uvolněný, lidový a nedělá mu problém “nebrat si servítky”.

MZ: Současný prezident se ve veřejném životě programově chová rozporuplně. Ačkoliv je schopen zdvořilého vystupování, chová se často hulvátsky, uráží nebo zesměšňuje své politické oponenty (např. opuštění tiskové konference s odstupujícím premiérem Sobotkou) a nepochybně to dělá programově tak, aby mu to přinášelo popularitu.

Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských

JD: Je dlouholetým návštěvníkem a příznivcem Šumavy, podporuje šetrné hospodaření v chráněných oblastech a přirozenou obnovu lesů. Sám je majitelem patentu na recyklaci plastů, odpovědně třídí odpady. Dlouhá léta zpívá ve sboru.

MZ: Po odchodu z politiky v r. 2000 odešel na Vysočinu, kde se věnoval „objímání stromů“. Jeho vztah k ekologii je dlouhodobě úsměvný, v soukromí se nicméně může chovat i lépe, než se vyjadřuje. O vztahu k hmotným věcem nemám dostatek informací.

Porovnání kandidátů z hlediska přístupu k ochraně zvířat naleznete pod tímto odkazem.

Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců

JD: Za socialismu byla po dvakráte Drahošovi nabídnuta členská legitimace KSČ, ale on ji odmítl a spokojil se s pozicí řadového vědeckého zaměstnance. Není známo, že by ve svých řadových či podřízených funkcích nějakým způsobem podrýval autoritu svých nadřízených, ti si ho naopak chválí jako spolehlivého partnera. Po nástupu do funkce předsedy AV se vzepřel politickému rozhodnutí o značném snížení rozpočtu akademie a dokázal vyjednat optimalizaci rozpočtu.

PF: Působil na několika místech, která vyžadují velkou loajalitu a upozadění vlastní osobnosti: sekretář biskupa, zástupce ředitele, zástupce mluvčího prezidenta, ředitel politického odboru, velvyslanec. Na žádném z míst nebyl popotahován kvůli prosazování vlastní “kreativity” nebo neplnění nařízení.

MH: Za socialismu pracoval v dělnických profesích, teprve později mu bylo umožněno pracovat jako novinář. Stavěl se proti tupým příkazům a formálním autoritám.

MZ: O vztahu k rodině mi není nic známo. Vztah k veřejným autoritám byl u něho vždy problematický, uznává jen některé (např. W. Churchil, V. Putin), v politice se vždy dokázal prodrat na vedoucí pozice. Jako člen ČSSD v nižší než předsednické pozici se negativně vymezoval vůči představeným. V současné světové politice se přiklání k silným osobnostem, ovšem též autoritářským či totalitním vůdcům (D. Trump, V. Putin, Si-Tin Pching, N. Nazarbajev)

Skaut je veselé mysli

PF: Jeho diplomatický projev je na veřejnosti většinou vážný. Podle svědectví je v soukromí veselý, s dobrým smyslem pro humor.

MH: Je přirozeným optimistou, má velkou odvahu jít do věcí “ztracených” či těžko proveditelných. Sázkovou společnost “Fortuna” zakládal s 18 korunami v kapse, zbytek si musel vypůjčit (jak tvrdí).

MZ: Ano, Miloš Zeman rád vtipkuje, z médií se zdá, že nejraději na cizí účet.

Skaut je hospodárný

JD: Majetkové poměry bývalého předsedy AV jsou skromné a odpovídají mnohem nižším průměrným funkcím. Drahoš podle všeho nemá potřebu hromadit majetek a chová se hospodárně, jak je ve vědeckých kruzích lepším pravidlem.

PF: Nežije si nad poměry, majetek i výdaje jsou nižší, než by odpovídalo jeho dřívějším relativně vysokým postavením. Podporuje několik pomáhajících organizací, měl čtyři děti (postižený syn před několika lety umřel), do jejich podpory směřoval velkou část financí.

MH: Založil a dokázal úspěšně vést sázkovou společnost, podařilo se mu ji výhodně prodat. Již za socialismu byl podnikavý. Žije skromněji a méně okázale než jiní (půl)miliardáři, své peníze nicméně dává okolí znát (i v dobrém). Prezidentskou kampaň si platí ze svého.

MZ: Část svého platu posílá do nadačního fondu. Na Hradě užívá jen české automobily bez VIP značek, bydlí bez větších okázalostí, vysočinská chalupa je nadstandardem přelomu století, určitému luxusu se ale přesto nevyhýbá. V prezidentské kampani takřka neutrácí, protože náklady za něj platí jiní.

O majetku hmotném zabezpečení jednotlivých kandidátů pojednávají články na iDnes.cz a tn.nova.cz.

Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

JD: Vzhledem k úctě, jakou k němu mají jeho spolupracovníci a známí lze předpokládat, že takový Drahoš opravdu je. Doposud nevešel ve známost skandál či kauza, která by odhalovala jeho nečestnou povahu či ryze účelové jednání.

PF: Na velkou část témat má dlouhodobě konzistentní pohled, i přístup k rodině a ochota obětovat prestižní politické místo kvůli synovi jsou pozitivem. V souvislosti s mediálním popotahování kvůli diskusi v Blansku to nicméně vypadá, že nechce některé své postoje konfrontovat s médii či veřejností.

MH: Je typem hráče, který se v touze po vítězství nebojí blufovat. Několik let tajil mimomanželský vztah. Občas si ke svému prospěchu přikrášlí skutečnost. Není ale lhářem, podvodníkem nebo “křivákem”, jeho osobu spíše vystihuje následující bod.

MZ: Kauz současného prezidenta dokazujících jeho pomstychtivou či nečestnou povahu je tolik, že je lze velmi rychle vyhledat. Jmenujme tedy namátkou jen pět: Šťiřín (falešné obvinění J. Zeleniece), Olovo (kompromitující materiál), Dálnice D47 (populistické sliby, zakázka bez výběrového řízení, dluh ČR a neschopnost uznat chybu), Peroutka (lež o spisovateli), Lánská schůzka (plánování puče v ČSSD).

Sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce…

JD: Vzhledem k ochraně soukromí tohoto kandidáta a zároveň diplomatickému slovníku v různých anketách a rozhovorech nelze zcela potvrdit, že je Jiří Drahoš ochoten a připraven sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce. Dá se tak nicméně usuzovat z jeho obětavé práce pro AV, ústav CHT či dlouholetého manželství.

PF: Viz výše

MH: Michal Horáček není žádným vzorným služebníkem Pravdy a Lásky, spíše stále znovu chybujícím hříšníkem, který dokáže uznat chybu. V touze po dobru se neváhá dopouštět přešlapů, jednání na hraně pravidel… Podle slov Orka (M. Váchy) bych ho charakterizoval jako “násilníka toužícího po velkých cílech”, kteří ovšem dobývají nebeské království.

MZ: Jak je uvedeno výše, fakta vypovídají o neschopnosti současného prezidenta sloužit těmto ideálům. Přidejme například tvrzení, že nevede předvolební kampaň (klasickou opravdu ne), korupční a klientelistické vazby (Šlouf, Srba, Novotný, Tvrdík, Březina) nebo neudělení státního vyznamenání Jiřímu Bradymu předloni na podzim.

Jak jsou na tom kandidáti z pohledu křesťanského chápání Nejvyšší Pravdy a Lásky – tj. vztahu k Bohu, naleznete v této reportáži z debaty.

Plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony…

JD: Dlouholeté veřejné působení pana Drahoše svědčí o této schopnosti.

PF: Dlouholeté působení na veřejných i loajalitu vyžadujících pozicích svědčí o schopnosti Pavla Fischera plnit povinnosti i zachovávat zákony. Svými spolupracovníky je hodnocen jako spolehlivý muž.

MH: Bez toho, aniž by si byl schopný plnit své povinnosti, nebyl by úspěšným podnikatelem a manažerem.

MZ: Kancléř pana prezidenta je stále bez bezpečnostní prověrky, ačkoliv Miloš Zeman dlouhodobě prohlašoval, že v tomto případě V. Mynáře odvolá. V létě 2013 proti duchu ústavy jmenoval vládu ze svých blízkých bez důvěry parlamentu a nechal ji vládnout několik měsíců. Využívá nedokonalostí či nejednoznačností ústavy ke “kreativním výkladům”, fakticky uzurpování moci pro svou funkci.

Duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.

PF: 7 let českým velvyslancem ve Francii a v Monaku. Z diplomatických služeb se vrátil domů kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu syna a několik měsíců pak o něj pečoval.

Tradiční, či netradiční?

V Olomouci se už přibližně pátým rokem schází a vyvíjí činnost tak trošku „jiný“ oldskautský klub Čisté trubky. Vlastně o žádný oficiální klub „de yure“ ani nejde. Není vidět v registraci, nemá vůdce, nezapadá do struktury…

Je to špatně…?

Čisté trubky se scházejí jednou za 14 dní s účast mezi 4–15 dospělými skauty. Jak to vyjde. Zván je každý, kdo projeví zájem dostávat informace. Scházíme se v pondělí v 19.30 v hospůdce na náměstí, ale také při různých akcích: Chodíme si zahrát minigolf, jindy se věnujeme lukostřelba či badmintonu, často míříme i s přespáním na skautský srub Líheň.

Na schůzkách probíráme kde co osobního, naše zájmy, příhody, ale stejně často skončíme u různého plánování skautského dění v okrese atd. Účastníci setkání jsou z celého Olomouckého kraje, proto za přespolními občas vyjedeme k ním do terénu, Přerova či Dubu nad Moravou.

Jak ale vnímat takové neformální společenství, když předpisy na ně nemyslí?

Oldskauting: nejdelší skautská cesta

Přemýšlel jsem, proč je oldskauting pořád tématem diskusí? I když je skauting určen především pro věk 12–15 let, tedy roky, kdy je dítě nejvnímavější a vznikají doživotní přátelství, poslání skautingu je pro celý život, v délce života oproti dětským létům mnohonásobně delším.

Averzi jisté části „mladého“ Junáka k oldskautům nelze přehlížet. Mně ale tento postoj k OS připadá jako odchod od Zákona a Slibu. Když jsem se jako 17letý vedoucí oddílu porovnával s věkem starších bratrů Kulhánka, Bláži Beneše a Burdy, bylo to s úctou a respektem; tehdy ještě oldskauti nebyli. Obávám se, že dnes jsou mladší členové vychováváni v kultu mládí – a o těch desítkách let, které následují, nemají ani potuchy. Jestli je něco páchnoucího ve světě dánském, pak je to u mladších činovníků-manažerů…

Přeměna dítěte v muže je přirozený jev. Již staří Římané říkali: Tempora mutantur et nos mutamur illis – Časy se mění a my se měníme s nimi. Každý z nás je stále ve stejném těle, ale jeho zájmy, výkonnost, dovednost, vztah k ostatním se mění po celou dobu života. Zájmy skauta jsou jiné než vlčete, rovera už zajímají jiné věci než skauta. Pak přijde věk dospělosti, kdy se oblasti zájmu opět mění. A věk přibývá. Na jeho konci oldskaut – pokud neztratil paměť – ví, co je život. Na rozdíl od mladých, které vyzrání teprve čeká. Jestli má někdo právo posoudit, co je správné, je to určitě ten, kdo stránky života už prolistoval. Jedno moudro říká: Mládí není umění, stáří není zásluha.

Když B-P zakládal skauting, neměl žádné zkušenosti. Objektem jeho výchovné metody byli chlapci, jak je znal, především mezi 12 a 15 roky. Po pár letech zjistil, že i pak platí skautský slib a zákon, jen je třeba upravit program. A i když se stárnulo dál, nebyl důvod opouštět ideály skautingu, pouze jen opět pozměnit program. Jak je zvěčněno v nápise: Jednou skautem, navždy skautem.

Dnes slovo „oldskaut“ jako by bylo neslušné, s nádechem čehosi zastaralého, méněhodnotného. Hleděno na skauting s odstupem, éra vlčete trvá kolem čtyř let, podobně i skauta a rovera. A pak následuje etapa oldskauta, nepoměrně delší a neméně významná. Zatímco v mladších letech se v rámci smeček a oddílů mládež vychovává, nyní se my oldskauti vychováváme sami, i v klubech.

Spojuje nás především slib a zákon. Cokoli pak činíme, je v rámci skautingu, ale programově je činností nepřeberně. Důležité je jen se občas scházet a z programů vyloučit schůzování. Těžištěm činnosti může být sběratelství, vycházky, sportování vůbec, procházet se krajem, kde jsme kdysi byli a tábořili, poznávat jeho historii. Třeba zorganizovat výpravy do Prahy a navštívit místa, kterými procházela válečná historie: v době husitské, třicetileté války (Bílá hora, Švédové v Praze), v období 2. světové války a komunistické éry. Vývoj okolí – majitelé panství, stavby, umění. Rozšířit pozorování přírody, flory i fauny, určování druhů rostlin a zvířat, sledování hnízdění, fotografování.

V současnosti mnohé kluby OS bohužel vymírají. Jak je to možné? I ti, kteří vstupovali do Junáka po roce 1990 jako vlčata, jsou už dávno dospělí, dnes kolem 30 let a více – a mohli by doplňovat naše mnohde řídnoucí stavy. Není nač se vymlouvat. Vedoucí oddílů zmeškali prostě čas, aby skauty a rovery na olskautský čas připravovali. Nepřipravili je na nadcházející věk, kdy po omluvitelné pauze kolem soužití s životním partnerem a založením rodiny skautský život pokračuje rodinným skautingem. Mladí „vysloužilci“ v oddílech se nechtějí vzdát členství v oddíle a dělají tam pouze pasivní vatu.

Toto je třeba si uvědomit a dělat vše pro to, aby oldskauting byl v oddílech brán jako vyvrcholení celoživotní skautské činnosti, výchovy a víry ve skautské ideály a je tu vždy připraven oddílu pomoci, aniž by do věcí oddílu zasahoval.

(Zamyšlení pro jednání Poradního sboru krajského legáta KD Plzeňského kraje, 14. 6. 2017)

Odkaz sv. Jiří

Sv. Jiří (Georgius) byl po staletí a je až dosud jedním z nejpopulárnějších světců vůbec. O tom svědčí, že je patronem mnoha zemí, především Anglie a také různých rytířských řádů. A samozřejmě i nás – skautů a skautek.

Narodil se ve 3. století n. l. v urozené rodině v Kappadokii, v dnešním Turecku. Křesťanskou víru zdědil po otci, který byl jako křesťan umučen. Nastoupil úspěšnou vojenskou dráhu, ale když začalo za vlády císaře Diokleciána pronásledování křesťanů, byl i on po přiznání se ke křesťanské víře kolem roku 303 uvězněn a krutě mučen. Své víry se nevzdal a hrdinně ji i při mučení vyznával, a proto byl sťat, pravděpodobně v Lyddě, v dnešním Izraeli.

Jeho úcta se rozšířila nejprve na Blízkém východě a také v Egyptě a Etiopii. Křižáci si ho zvolili za svého patrona a hrdinský vzor a jeho úctu přinesli do Evropy. Zde byl ve středověku velmi uctíván, ne tolik pro své mučednictví, ale i jako symbol a ideál rytířskosti. Rytíři ho vždy uctívali jako svého patrona. Proto zřejmě vznikla legenda, že svatý Jiří vysvobodil královskou dceru i celé město od zlého draka, který město sužoval, a jeho obyvatelé pak přijali křesťanskou víru.

Jiřího podoba je tedy nejvíc známá ve vyobrazení jako rytíře-drakobijce na bílém koni. Tato legenda i vyobrazení však je chápáno v duchovním smyslu. Drak je symbolem zla či zlého ducha, který na nás stále útočí, a proti kterému je třeba statečně a vytrvale bojovat a usilovat tak o dobrý a čestný život.

Bezesporu právě proto zvolil zakladatel skautingu lord Baden-Powell sv. Jiří za ochránce a ideový symbol celého skautského hnutí. Věděl, že víc než slovo, působí na mladého člověka příklad. Proto vybral tohoto rytíře jako ztělesnění ideálů, jež vložil do skautského zákona a slibu. Sv. Jiří je tedy symbolem statečnosti a zmužilosti je patronem skautů celého světa patronem skautského bratrství Je pro skauty a skautky povzbuzením, aby chránili slabé a bezbranné a usilovali o vítězství dobra a spravedlnosti nad zlem.

Skautská myšlenka je moderní rytířství které nám přikazuje pomáhat bližnímu konat denně dobré skutky, považovat všechny lidi za své přátele a skauty za své bratry,“ přibližují odkaz sv. Jiří pro skauting slova Roberta Baden-Powella, které mu tím také vtiskli do štítu pečeť skautského patrona.

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017