Odkaz sv. Jiří

Sv. Jiří (Georgius) byl po staletí a je až dosud jedním z nejpopulárnějších světců vůbec. O tom svědčí, že je patronem mnoha zemí, především Anglie a také různých rytířských řádů. A samozřejmě i nás – skautů a skautek.

Narodil se ve 3. století n. l. v urozené rodině v Kappadokii, v dnešním Turecku. Křesťanskou víru zdědil po otci, který byl jako křesťan umučen. Nastoupil úspěšnou vojenskou dráhu, ale když začalo za vlády císaře Diokleciána pronásledování křesťanů, byl i on po přiznání se ke křesťanské víře kolem roku 303 uvězněn a krutě mučen. Své víry se nevzdal a hrdinně ji i při mučení vyznával, a proto byl sťat, pravděpodobně v Lyddě, v dnešním Izraeli.

Jeho úcta se rozšířila nejprve na Blízkém východě a také v Egyptě a Etiopii. Křižáci si ho zvolili za svého patrona a hrdinský vzor a jeho úctu přinesli do Evropy. Zde byl ve středověku velmi uctíván, ne tolik pro své mučednictví, ale i jako symbol a ideál rytířskosti. Rytíři ho vždy uctívali jako svého patrona. Proto zřejmě vznikla legenda, že svatý Jiří vysvobodil královskou dceru i celé město od zlého draka, který město sužoval, a jeho obyvatelé pak přijali křesťanskou víru.

Jiřího podoba je tedy nejvíc známá ve vyobrazení jako rytíře-drakobijce na bílém koni. Tato legenda i vyobrazení však je chápáno v duchovním smyslu. Drak je symbolem zla či zlého ducha, který na nás stále útočí, a proti kterému je třeba statečně a vytrvale bojovat a usilovat tak o dobrý a čestný život.

Bezesporu právě proto zvolil zakladatel skautingu lord Baden-Powell sv. Jiří za ochránce a ideový symbol celého skautského hnutí. Věděl, že víc než slovo, působí na mladého člověka příklad. Proto vybral tohoto rytíře jako ztělesnění ideálů, jež vložil do skautského zákona a slibu. Sv. Jiří je tedy symbolem statečnosti a zmužilosti je patronem skautů celého světa patronem skautského bratrství Je pro skauty a skautky povzbuzením, aby chránili slabé a bezbranné a usilovali o vítězství dobra a spravedlnosti nad zlem.

Skautská myšlenka je moderní rytířství které nám přikazuje pomáhat bližnímu konat denně dobré skutky, považovat všechny lidi za své přátele a skauty za své bratry,“ přibližují odkaz sv. Jiří pro skauting slova Roberta Baden-Powella, které mu tím také vtiskli do štítu pečeť skautského patrona.

Napsat komentář

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017