Struktura ISGF

Skauting dospělých (Scouting for Adults) je ve světovém skautském hnutí zastřešen mezinárodním společenstvím ISGF. Sídlem organizace je Brusel, hlavní město Belgie.

V současnosti registruje světové ústředí 63 řádných a přidružených členských zemí. Dalších 41 zemí má statut čekatelů na členství. K hnutí se hlásí přes 100 tisíc dospělých skautů.

Světové ústředí

V čele ISGF je Světový výbor. Členové jsou voleni Světovou konferencí, vrcholným řídícím orgánem ISGF. Konference se konají v tříletých intervalech. Vedle osmi volených členů jsou dvě místa ve Světovém výboru určena zástupcům WOM a WAGGGS. Současnou prezidentkou Světového výboru ISGF (od roku 2011) je Mida Rodrigues z Portugalska.

Činnost kanceláře světového ústředí v Bruselu řídí generální sekretářka, v současnosti Belgičanka Nathalie Henrard.

Regionální a národní společenství

Členy ISGF jsou národní organizace dospělých skautů – národní společenství (angl. National Fellowship). Z dřívějška se pro národní organizaci užívá i termín gilda (National Gild). Z každé země může být členem ISGF jen jedno společenství; v případě existence více organizací, mohou být v ISGF zastoupeny střešní asociací.

Kromě řádného členství (Full member) nebo přidruženého členství (Associate member) v ISGF, jsou mezinárodním společenstvím zastřešovány i čekatelské země, které dosud nesplňují všechny podmínky plnohodnotného členství. Tyto státy tvoří společenství při světovém ústředí – Central Branch (viz symbolika ISGF)

Struktura ISGF je rozčleněna do pěti kontinentálních a interkontinentálních regionů – Africký, Arabský, Asijsko-Pacifický a Evropský a nově konstituovaný region Západní polokoule (Western Hemisphere) se zeměmi Severní, Střední a Jižní Ameriky.

Ve třech nejpočetnějších regionech (Afrika, arabské státy, Evropa) se členské země sdružují ještě subregionech – menších oblastech územně sousedících a blízkých států. Česká republika je součástí subregionu Střední Evropa (Česko, Estonsko, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Švýcarsko).

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017