Přátelství bez hranic

Charakteristickým rysem skautského hnutí je i jeho mezinárodní rozměr. Skauting překračuje hranice, boří jazykové bariéry, stírá rasové i náboženské rozdíly, vytváří přátelské vazby mezi mladými i dospělými lidmi.

Mezinárodní dimenze a kruh přátelství, které spojují dospělé skauty na celé zeměkouli, jsou v názvu světové organizace symbolicky vyjádřeny anglickým slovem „fellowship“, které v překladu znamená společenství, ale i přátelství či přátelský svazek.

Fellowship Day

Skauti na celé Zemi – mládež i dospělí – slaví společně několik světových skautských svátků: 22. únor je Dnem zamyšlení, který připomíná shodné datum narození manželů Baden-Powellových: světového náčelníka-zakladatele Roberta B-P (* 1857) a Olave (* 1889), která po manželově boku byla vedoucí osobností světového dívčího skautingu. Pro skautky-ženy a dívky, je toto datum i svátkem Dne sesterství.

Celosvětovým patronem skautů je sv. Jiří. Jeho odkaz, symbolicky vyjádřený soubojem rytíře s drakem – boj dobra se zlem, si skauting připomíná Dnem sv. Jiří (24. dubna).

Pro dospělé skauty je stejně významným datem i 25. říjen, den založení Mezinárodního společenství skautů a skautek. V ISGF je v toto datum slaven Den společenství – Fellowship Day. Součásti oslav v jednotlivých členských zemích bývají charitativní akce ve prospěch obětí přírodních živelných pohrom, občanských a válečných konfliktů v politicko-společensky nestabilních zemích a oblastech Země.

Charita a sociální projekty jsou vůbec jednou z klíčových oblastí činnosti ISGF.

Twinning

Od roku 1989 provází symbol dvoubarevných dvojčat držících se za ruce (viz Symbolika ISGF) celosvětový projekt ISGF – Twinning. Jde o snahu, aby co nejvíce dospělých skautů – jednotlivců, klubů i národních společenství – navazovalo přátelské kontakty s bratry a sestrami v zahraničí.

Původní forma prostřednictvím klasických dopisů dnes ustupuje moderním nástrojům komunikace. Podstata projektu však zůstává. Vrcholem „setkání dvojčat“ jsou pak přímé, osobní kontakty těch, kteří se poznali prostřednictvím projektu Twinning.

Dosud se ve světě zrodily na dva tisíce „dvojčat“ v podobě individuálních přátelství a styků klubů. U nás se do projektu zapojili oldskauti z Hradce Králové, Vyškova, Děčína či Prahy.

Symbolika ISGF

Znak ISGF ISGF - Central Brach Twinning

Hlavním symbolem světového společenství dospělých skautů a skautek je znak ISGF. Tvoří jej červená stylizovaná lilie s modrým lemem a dvěma bílými pěticípými hvězdami v krajních listech. Lilie je podložena bílým trojlístkem, rovněž modře lemovaným. Základní prvky znaku jsou podobné symbolice chlapeckého a dívčího skautingu. Dokumentují sepjetí mládeže a dospělých ve světovém skautském hnutí. Prolnutí lilie a trojlístku je vyjádřením jednoty mužů a žen ve společenství dospělých.

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017