ISGF

Dospělí skauti ve světě

V počáteční etapě historie skautingu bylo hnutí zaměřeno jen na výchovu a činnost mládeže. Poté, co chlapci a děvčata na prahu dospělosti ze skautingu odcházeli, zůstávali v hnutí jen ti, kteří přebírali od svých předchůdců vůdcovská žezla. Oldskauting u nás i v několika jiných zemích se začal výrazněji profilovat od 20. let minulého století. Zůstával však na okraji skautského hnutí, většinou bez oficiální struktury a bez globálního zastřešení.
Celý text

IFOFSAG / ISGF

Jednání směřující k ustavení mezinárodní organizace dospělých nebyla jednoduchá. Po opakovaně zamítavém stanovisku Světového ústředí s odůvodněním, že dospělí s vlastním programem do skautského hnutí nepatří, se nakonec díky vstřícnosti ředitele ústředí plk. J. S. Wilsona ledy hnuly. V roce 1953 bylo založeno Mezinárodní společenství bývalých skautů a skautek – International Fellowship of Former Scouts and Guides (IFOFSAG). Ustavující shromáždění se uskutečnilo 25. října 1953 ve švýcarském Luzernu.
Celý text

Struktura ISGF

Skauting dospělých (Scouting for Adults) je ve světovém skautském hnutí zastřešen mezinárodním společenstvím ISGF. Sídlem organizace je Brusel, hlavní město Belgie. V současnosti registruje světové ústředí 63 řádných a přidružených členských zemí. Dalších 41 zemí má statut čekatelů na členství. K hnutí se hlásí přes 100 tisíc dospělých skautů.
Celý text

Přátelství bez hranic

Charakteristickým rysem skautského hnutí je i jeho mezinárodní rozměr. Skauting překračuje hranice, boří jazykové bariéry, stírá rasové i náboženské rozdíly, vytváří přátelské vazby mezi mladými i dospělými lidmi. Mezinárodní dimenze a kruh přátelství, které spojují dospělé skauty na celé zeměkouli, jsou v názvu světové organizace symbolicky vyjádřeny anglickým slovem „fellowship“, které v překladu znamená společenství, ale i přátelství či přátelský svazek.
Celý text
Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017