Ostrý start mezinárodních aktivit

Letošní rok byl tradičně zahájen výměnou novoročních blahopřání s gildami z blízkého okolí i vzdálených končin. Druhá vlna gratulací, vzpomínek a připomínek se převalila přes internetovou poštu v únoru při příležitosti Dne zamyšlení a oslav narozenin zakladatelů skautingu.

Hlavní jarní událostí se stal 7. evropský workshop ISGF na téma Cesta 2020 – Krok za krokem do budoucnosti (3. část). Pracovní seminář s tématy týkajícími se využívání nových médií k přilákání nových členů, se uskutečnil 3. – 8. března na zámku Smolenice na Slovensku. Zúčastnilo se ho 32 delegátů z Rakouska, Německa, Polska, Slovenska, Řecka, Španělska, Irska, Finska, Norska, Švédska, Nizozemska, Belgie a České republiky. Kmen dospělých na semináři zastupovaly Hana Kaprálková a Alena Nekolová.

Workshop zahájila předsedkyně Evropského výboru ISGF Doris Stockmann (Finsko), v čele usedl také prezident asociace Dospělých skautů a skautek Slovenska, zastřešující organizace slovenských oldskautů v ISGF. Čestným hostem hejtman Trnavského kraje Tibor Mikuš.

V řadě skupinových seminářů a prezentací se účastníci zabývali zejména tématy, jak prezentovat ISGF, vést komunikaci uvnitř národních gild i s veřejností a jak rozšířit a posílit členství v mezinárodním společenství o další dospělé skauty. Mezi instruktory byla i Leny Doelman z centrálního oddílu ISGF (Central Brand), která se zabývala problematikou sociálních médií s důrazem na webové stránky ISGF.

Součástí semináře byly rovněž prezentace zúčastněných zemí, ze kterých bylo vidět aktivity, projekty a rozvoj jednotlivých národních společenství. Tento workshop ukázal rozdíly mezi zastoupenými zeměmi, jakož i aspekty, na kterých by se mělo i nadále pracovat.

Znáte historii Svojsíkova oddílu?

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“. Byli to zejména ti, kteří v před a poválečném období prošli skautskou výchovou, a i když poté byli všelijak postižení – trestním stíháním i vězením, jiní společensky, pracovně či jinou formou perzekuce svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu.

Také proto hned na III. sněmu Junáka, který proběhl 23. – 24. 11. 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, nejvyšší orgán vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví. Současně učinil rozhodnutí, zařadit tyto zasloužilé skauty do nově vytvořeného Svojsíkova oddílu.

Na základě tohoto rozhodnutí ustavila ÚRJ 24. 2. 1970 pracovní skupinu pro přípravu svolání ustavující schůzky Svojsíkova oddílu. Skupinu tvořili významní činovníci – sestry Koseová a Benšová a bratři Němec, Bouše, Filip, Hála, Brich, generál Ureš a Vaněk. Organizační rada Junáka zastoupená bratry Řehákem a Boušem rozeslala všem, kteří přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi. Toto jednání se uskutečnilo 14. 3. 1970 ve Společenském domě Mars na Nám.– nám. Kubánské revoluce v Praze-Vršovicích. Schůzi za účasti 104 přítomných zahájila a v zastoupení Antonína Suma řídila Vlasta Koseová.

Pokřik Svojsíkova oddílu se stal současně heslem i mottem celého oddílu a zní: „Jasná hlava Svojsíkova vede šedé hlavy dál.“

V článku byl využito úryvku z práce Jana Punčocháře a Havla Šmída Svojsíkův oddíl – historie a vznik.

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2019 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017