Poselství ke Dni společenství 2017

Dospělí skauti, členové ISGF, slaví 25. říjen jako Den společenství – Fellowship Day. K tomuto svátku vydává každoročně nejvyšší představitel Mezinárodního společenství skautů a skautek, předseda či předsedkyně Světové rady ISGF, osobní provolání.

Letos se poprvé tohoto svátečního úkolu zhostil nový prezident ISGF Mathius Lukwago z Ugandy. Do vrcholné funkce byl zvolen na nedávné Světové konferenci v Indonésii, kde také na závěr jednání své provolání deklaroval.

Vážení členové a přátelé!

Předávám Vám pozdravy nového Světového výboru ISGF. Chtěl bych všem poblahopřát k úspěšnému završení 28. Světové konference, která se konala v indonéském Bali. Ve stejném duchu bych rád vyjádřil upřímné uznání členům Světového výboru, kteří přijali úkol, sloužit v tomto úřadu našemu milovanému společenství další tři roky. Zároveň děkujeme Vám za důvěru svěřit nám odpovědnost k vedení našeho společenství.

Když oslavujeme náš Den společenství 2017, musíme si uvědomit, že dnešní svět je velice rozbolavělý. Potřebuje léčení – a převzít část léčby je i na nás všech. Svět sužuje mnoho bolestí hladu, nemocí, chudoby. Nyní k tomu ještě přibývá uprchlická krize v mnoha částech světa.

Milí přátelé, jak to bylo předneseno během konference, musíme pamatovat a rozšiřovat naše srdce pro uprchlíky po celém světě. V podstatné míře se to týká uprchlíků z jižního Súdánu, kteří se usídlili v Ugandě. Rádi bychom využili příležitosti oslav Dne společenství k zahájení projektu Útulky pro uprchlíky pro společnost IMVEPI v Ugandě. Potřebujeme Vaši podporu při získávání peněz na zajištění útulků a stanů pro 1000 rodin, které je velmi potřebují. Zároveň však budeme pracovat na dokončení všech předchozích projektů, jako je hlavně HAITI, až do naplnění cílů, které jsme si předsevzali.

Ve světě existuje dostatek zdrojů pro všechny z nás, pokud ti, kteří mají více, jsou ochotni se dělit s těmi, kteří mají méně nebo nemají nic. Když oslavujeme tento důležitý den, přemýšlejte o akci, kterou můžete udělat, abyste člověka v nouzi přiměli k úsměvu.

Jak nás náš zakladatel lord Baden-Powell povzbuzoval, abychom opustili svět trochu lepší, než jsme ho našli, naléhavě Vás vyzývám, abyste učinili vaši komunitu trochu lepší, než byla včera.

Jako tým uděláme všechno pro podporu těchto iniciativ. Naše srdce budou vždy s vámi.

Využíváme proto této příležitosti k zahájení tohoto projektu v tento Den společenství.

Mathius Lukwago, předseda Světového výboru ISGF

 

Provolání prezidenta ISGF k Fellowship Day – Dni společenství je možno zhlédnout zde

ISGF slaví 25. říjen jako světový Den společenství – Fellowship Day

V roce 1953 bylo založeno Mezinárodní společenství bývalých skautů a skautek – International Fellowship of Former Scouts and Guides (IFOFSAG, od roku 1996 přejmenováno na ISGF). Stalo se tak 25. října ve švýcarském Luzernu. O dvanáct let později, v roce 1965, kdy se v Bruselu konalo světové shromáždění IFOFSAG, byl delegáty přijat návrh, aby se den zrodu organizace stal mezinárodním svátkem dospělých skautů s názvem Den společenství – Fellowship Day.

Kromě přímé návaznosti na datum založení IFOFSAG je skautský Den společenství provázán i s datem 24. října, který mezinárodním Den Spojených národů. Toto symbolizuje, že myšlenka široké pospolitosti národů i všech obyvatel Země bez ohledu na náboženské, rasové či jazykové odlišnosti, je vyjádřena i v poslání světové organizace dospělých skautů.

Mezinárodní dimenze a pomyslný kruh přátelství, ve kterém spojují ruce dospělé skauti na celé zeměkouli, jsou v názvu ISGF vyjádřeny anglickým slovem „fellowship“: To v překladu znamená společenství, přátelství či přátelský svazek.

V rámci svátečního Fellowship Day jsou v řadě členských zemí ISGF pořádány 25. října také charitativní akce ve prospěch obětí přírodních živelných pohrom, občanských a válečných konfliktů v politicko-společensky nestabilních zemích a oblastech světa. V Evropě – například v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku i jinde, to bývají zejména sbírky či charitativní trhy. Aktivní v tomto směru jsou i dospělí skauti v asijských a afrických zemích – ač v řadě z nich sami pomoc spíš potřebují…

Důraz na charitu a sociální projekty jako klíčové oblasti činnosti ISGF položil ve svém provolání k Fellowship Day také nový prezident ISGF Mathius Lukwago z Ugandy, který byl do této funkce zvolen na nedávné světové konferenci v Indonésii. Provolání zveřejňujeme na webu KD v samostatném návazném článku.

Pozvánka na XXVII. setkání skautských sběratelů v Praze

Tradiční skautské sběratelské setkání s mezinárodní účastí bude i v letošním roce hostit kulturní sál v historické secesní budově Hlavního nádraží v Praze. Sběratelé si dají dostaveníčko v sobotu 14. října od 8 do 12 hodin. Zvaní jsou samozřejmě i další zájemci a návštěvníci z řad skautů i širší veřejnosti.

Pražské setkání, které organizuje Klub skautských sběratelů Junáka (KSSJ), je největší skautskou burzou u nás a jednou z největších v Evropě. Získat zde lze historické i soudobé materiály, skautskou literaturu a příručky, časopisy, známky, odznaky, pohlednice, kroje, šátky, opasky, nášivky…

Setkání je pokaždé i příležitostí k připomenutí díla a odkazu legendárního spisovatele literatury pro mládež a skautského vůdce Jaroslava Foglara – Jestřába. Nejinak tomu bude letos, kdy Foglarovi příznivci navíc slaví kulaté 110. výročí Jestřábova narození (1907). K tomuto jubileu byly vydány i dvě sběratelské novinky – výroční turistická známka Let Jestřába a stejný suvenýr k otevření Muzea Jaroslava Foglara na Hradě Ledeč nad Sázavou. Podnět k vydání obou VTZ i jejich grafické návrhy vzešly od oldskautů 48. klubu Jestřábi Praha.

Ke skautské burze v Praze je každoročně vydáván pamětní odznak. Letošní bude možno získat ve čtyřech barevných variantách.

Bývalý politický vězeň Ladislav Bartůněk ze Skutče obdržel Řád Stříbrného vlka

Řád Stříbrného vlka je nejvyšším českým skautským vyznamenáním, kterým jsou v hnutí oceňováni nejzasloužilejší skauti-muži. V poslední prázdninovou neděli rozšířil sbor nositelů tohoto výjimečného řádu Ladislav Bartůněk – Balda ze Skutče.

Slavnostní předání vyznamenání se uskutečnilo 27. srpna v rámci bohoslužby ve skutečském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Mši svatou celebroval pomocný biskup královéhradecký (a odchovanec skautingu v Kutné Hoře) Mons. Josef Kajnek. Vyznamenání bratru Baldovi předali společně senior Sboru nositelů Řádu Stříbrného vlka Miloš Blažek – Merkur a  náčelník Junáka – českého skauta Marek Baláš – Číča. Přítomní byli další významní činovníci a osobnosti: nejstarší český skaut Eduard Marek – Hroznýš, Zdeněk Navrátil – Fetišek a Jiří Lukšíček – Rys (všichni rovněž nositelé ŘSV), místonáčelní Kmene dospělých Ladislava Marešová – Želva, představitelé města Skutče a další hosté.

Ladislav Bartůněk (nar. 1931) je oddaný skautským ideálům už od jinošského věku. Sílu a hloubku této oddanosti však důkladně u br. Baldy prověřila zejména 50. léta minulého století: Za založení a činnost ilegální skautské skupiny a rozšiřování protirežimních letáků v době, kdy bylo skautské hnutí komunistickým režimem po únoru 1948 zakázáno, byl odsouzen k šesti letům těžkého žaláře. Velkou část z nespravedlivě vyměřeného trestu strávil v uranových dolech na Jáchymovsku.

Přesto v roce 1968 byl Ladislav Bartůněk opět mezi těmi, kteří ve Skutči, ale i na celém Chrudimsku, rozdmýchávali udusaný skautský plamínek. Ten však opět pohasl v době nástupu „normalizace“ v roce 1970. „My jsme se ale i poté s dalšími skauty scházeli, například na Javorku, v malé vesničce poblíž Jimramova. Komunisté i Státní bezpečnost nás sice sledovali, ale doba už byla přece jen jiná a padesátá léta se v tak nelidské formě neopakovala,“ zavzpomínal Ladislav Bartůněk.

Nositeli Řádu Stříbrného vlka může být nanejvýš dvanáct žijících skautských osobností. Bratr Balda takovou osobností je, protože nikdy nesešel ze své skautské cesty. „Bez tak oddaných bratrů a sester by náš skauting nepřežil těžké roky nesvobody. A jen těžko by se i obnovilo naše hnutí tak rychle, jak se stalo po roce 1989,“ vyjádřil úctu k novému nositeli Řádu Stříbrného vlka Miloš Blažek – Merkur.

(S využitím materiálů skautského střediska Ležáky Skuteč a zpravodajství Chrudimského deníku.)

 

Řád Stříbrného vlka V první řadě zleva Miloš Blažek – Merkur, Jiří Lukšíček – Rys a Marek Baláš – Číča Ladislav Bartůněk – Balda Biskup Mons. Josef Kajnek Junáci, vzhůru, volá den… …Buď připraven! Buď připraven! Náčelník Junáka Číča a senior Sboru nositelů ŘSV Merkur Dekorování br. Baldy Řádem Stříbrného vlka Communio Přítomní nositelé nejvyššího skautského vyznamenání Ladislav Bartůněk s rodinou

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2019 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017