Odkaz E. T. Setona připomene v Praze přednáška jeho vnučky Julie

Spisovatel a velký znalec přírody Ernest Thompson Seton, známý i pod přezdívkou Černý vlk, patří k spoluzakladatelům světového skautingu. Setonova cesta a některé formy jeho výchovného systému měly sice odlišný směr, než jakým vykročil Robert Baden-Powell, ale český skauting přijal – k prospěchu věci – obě koncepce práce s mládeží.

Toto je také důvod, proč je třeba odkaz E. T. Setona připomínat a trvale vzhlížet k hodnotám, o které Černý vlk svoji woodcafterskou linii skautingu opíral.

Na konci prvního prázdninového měsíce si bude možno Setonův odkaz připomenout setkáním se zajímavou osobností – Setonovou vnučkou Julií A. Seton. Uskuteční se formou přednášky, kterou v úterý 30. července připravila katedra religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Julie A. Seton vyrostla na usedlosti svého dědečka u Santa Fe. Na univerzitě v Novém Mexiku studovala rétoriku a environmentální vědy a získala titul Ph.D. V roce 2013 založila iniciativu Seton Family Legacy Initiative, s cílem přiblížit Setonův odkaz novým generacím prostřednictvím přednášek o přírodě, umění, kulturní historii a skautingu. Součástí těchto aktivit bylo i nové vydání Setonovy autobiografie Trail of Artist-Naturalist (2015).

Julie A. Seton ve svých přednáškách vypráví poutavě o slavných loveckých dobrodružstvích svého dědečka, které zásadním způsobem inspirovalo jeho spisovatelskou dráhu. Nabízí při tom porovnání mezi tím, jak se Setonovy lovecké zážitky zrcadlily v jeho podrobných deníkových záznamech, a tím, jak byly později literárně ztvárněny v jeho světoznámé povídkové tvorbě.

Prázdninová přednáška v Praze je přístupná všem zájemcům o život a dílo E. T. Setona. Uskuteční se od 17.30 hodin v budově fakulty (velká posluchárna, 1. patro) v Černé ul. 9 v Praze 1. Výklad bude simultánně tlumočen do českého jazyka.

Následující den po přednášce v Praze se Julia A. Seton zúčastní na pozvání Ligy lesní moudrosti slavnostního otevření Fary v Michalových Horách na Tachovsku. Také v tomto nově zrekonstruovaném woodcrafterském centru bude  vyprávět o vlivu E. T. Setona na vznik výchovných hnutí pro mládež.
Společně se Setonovou vnučkou Julií přicestuje do Česka také Julee Barber Brooks, náčelnice americké organizace Woodcraft Rangers. V Michalově hoře bude s českými woodcraftery besedovat o současném vývoji a postavení hnutí lesní moudrosti v USA.
Foto: archiv a Greenwich Historical Society a SetonJulieTwitter, kresba: archiv

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017