Nový web Kmene dospělých spustil nejstarší český skaut

Krátce po příchodu podzimu, v úterý 26. září, spustil Kmen dospělých své nové internetové stránky. Pro české oldskauty je tato událost důležitá a významná, protože po více než dvouleté pauze se znovu obnovil nejrychlejší komunikační kanál, s klíčovým informačním dopadem pro činnost KD i jeho řídící síť.

V době, kdy se denně objevují na světové internetové síti stovky či tisíce nových webů, by tato událost nebyla ničím mimořádným ani výjimečným. Ovšem tentokrát bylo spuštění přece jen ojedinělé: Hlavním aktérem „zvednutí opony“ se stala legenda českého skautingu a zároveň doyen Kmene dospělých – Eduard Marek, skautskou přezdívkou Hroznýš, nejstarší skaut v České republice. Bratr Hroznýš oslavil letos 17. března své stoleté životní jubileum. Oficiálně, jako první uživatel nového webu, se na stránky www.skaut.cz/kmendospelych připojil v pravé poledne ve věku 100 let, šesti měsíců, jednoho týdne a dvou dnů!

Vraťme se ale ještě o víc než desetiletí zpět. Internet jako nástroj komunikace začal Kmen dospělých využívat na sklonku roku 2005. „Ve své době náš web zachycoval aktuálně vše podstatné o dění v oldskautingu. Stránky se obsahově doplňovaly s tehdejším tištěným čtvrtletníkem Kmenové noviny. Společně tak zajišťovaly nejen informovanost našich členů, ale také významně posilovaly oldskautské společenství,“ připomíná minulost emeritní náčelník KD Vladimír Köhler – Mika. „I po letech je třeba ocenit zanícení a práci, které do obou médií vkládali Jiří Žáček – Gog a Vladislav Jech – Kamzík.“

Po deseti letech provozu web přirozeně zestárl. V době prvotních úvah o jeho posunu k modernější a dynamičtější podobě, byl v létě 2015 aktuální server napaden silným virem. Infekce způsobila nevratné poškození webu, takže provoz stránek KD musel být zastaven.

Vytvořit nové médium nebylo jednoduché. Kmen dospělých má generačně velice širokou členskou základnu a tomu bylo třeba přizpůsobit i samotnou konstrukci a obsah webu. Požadavky na moderní vzhled, obsahově bohaté menu, aktuálnost i možnost co nejširšího využívání interaktivních prvků s propojením na sociální sítě, musely být vyváženy jednoduchou navigací a přehledností struktury stránek. „Při práci na nových stránkách jsme postupovali tak, aby web byl funkční a přehledný pro všechny uživatele – skauty i veřejnost, a zároveň jej mohli aktivně využívat oldskauti-senioři, kteří s internetem pracují s jistým omezením, podle svých možností a schopností,“ zdůrazňuje „hlavní konstruktér“ a správce nového webu Michal Hrdlička – Tarzan.

„Symbolické spuštění nového webu jsme nabídli nejstaršímu českému skautovi: Eduard Marek – Hroznýš oslavil v březnu své sté narozeniny v dobrém zdraví i svěžesti. Je čilým uživatelem internetu a ke komunikaci denně využívá elektronickou poštu,“ přiblížil malou pracovní slavnost v bytě skautského doyena v Praze na Spořilově Ondřej Přerovský – Lazebník, pražský „krajánek“ a člen komunikačního týmu náčelnictva KD.

Brouzdání po webu však není jedinou kratochvíli bezesporu jednoho z generačně „světových rekordmanů“ v internetovém surfování. Naprosto výjimečná životní vitalita bratra Hroznýše se přetavuje i do jeho literární činnosti. Vloni, ke svým 99. narozeninám, vydal vlastním nákladem knižní paměti. Limitovaný náklad byl rychle rozebrán, na řadu zájemců se výtisky nedostaly. Autor proto letos knihu doplnil o další kapitoly a vzpomínky a ke čtenářům by se nové vydání mělo dostat před Vánoci.

A jak Eduard Marek vzpomíná na své počítačové začátky a využívání internetu? „K práci s počítačem jsem se dostal až po osmdesátce,“ řekl bezprostředně po spuštění webu KD o svých prvních dotycích se světem moderních technologií. „Můj syn-notář obměňoval v kanceláři počítačové vybavení. Dosluhující, ale zcela funkční počítač – pro mě ovšem tehdy neobvyklý přístroj – se přestěhoval na pracovní stůl v mém bytě na spořilovském sídlišti. Začal jsem pronikat do tajů virtuálního světa, zřídil si e-mailovou schránku, k počítači připojil barevnou tiskárnu…“

V příručce kmenového motivačního programu Jednou skautem, navždy skautem! (samozřejmě, že ani tato brožura nechybí ve spisovně dokumentů na novém webu) je Oldskauting 21 charakterizován jako spojovací můstek mezi historií a současností či generační brána od mládeže k dospělým. I v tomto se nový web KD – a jeho samotné spuštění – trefily do černého!

Foto: Slavomil Janov

Eduard Marek – Hroznýš v den svých 100. narozenin (17. 3. 2017) Práce s internetem či tisk zajímavých článků z webu je pro Hroznýše běžnou denní rutinou. Práce s internetem či tisk zajímavých článků z webu je pro Hroznýše běžnou denní rutinou.

Vzpomínky na dobu vojenské služby (1939) a obnovu Junáka v roce 1968. Vzpomínky na dobu vojenské služby (1939) a obnovu Junáka v roce 1968.

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017