Novoroční vize webu Kmene: Vytvořme společně internetový oldskautský deník!

Příchod nového roku bývá snad u každého z nás spojen s nějakým přáním. Mnozí si ale ještě před půlnočním odbíjením hodin dávají hned celou řadou předsevzetí. Jedna smělá novoroční vize provázela u brány do roku 2019 i naši redakci: Vytvoříme z webu Kmene dospělých internetový oldskautský deník!  

Samozřejmě naplnění takového předsevzetí nemůže být jen v rukou malého redakčního týmu. Copak by se ale v pětitisícové členské základně Kmene dospělých nenašel takový okruh spolupracovníků a dopisovatelů, kteří by s redakční podporou mohl kýžené internetové noviny naplňovat a tvořit?

Nové kmenové webové stránky mají za sebou více než roční provoz. Zpočátku se ještě musely „vychytávat mouchy“ v obsahu i v redakčním systému webu. Za trpělivého dohledu webmastera se také editor postupně učil, jak web naplňovat a upravovat. V průběhu měsíců se ukázala i potřeba některých koncepčních úprav rubrik, aby se obsah mohl dále rozšiřovat. Přibližně v posledním čtvrtletí se však už z webu stal dynamický internetový magazín. Tím se ovšem možností jeho rozvoje ještě více otevírají.

Ruku v ruce s myšlenkou aktuálního internetového zpravodajství ze světa skautingu dospělých však nadále zůstává nanejvýš aktuální potřeba klasického oldskautského časopisu. Role tištěného média  jako významného komunikačního nástroje programu Oldskauting 21 je nezastupitelná a nenahraditelná samotným webem, ani postupným rozšiřováním kmenové komunikace prostřednictvím sociálních sítí a podobně.

Co se týče samotné tvorby webových stránek je třeba zdůraznit, že je to dlouhodobý – a vlastně nikdy nekončící – proces. Celá oblast žurnalistiky a mediální komunikace je v podstatě nezastavující se tok informací, které je třeba soustavně vyhledávat, zpracovávat, třídit a před zveřejněním upravovat. A pak s dalšími a dalšími přicházejícími či vyhledanými informacemi znovu od začátku vše zpracovávat atd. atd. …

Přesto vize oldskautského internetového deníku není nereálná!

Takže společně s přáním úspěšného vykročení do nového roku 2019 si dovolujeme položit i otázku: Půjdeme do toho společně?

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017