Bývalý politický vězeň Ladislav Bartůněk ze Skutče obdržel Řád Stříbrného vlka

Řád Stříbrného vlka je nejvyšším českým skautským vyznamenáním, kterým jsou v hnutí oceňováni nejzasloužilejší skauti-muži. V poslední prázdninovou neděli rozšířil sbor nositelů tohoto výjimečného řádu Ladislav Bartůněk – Balda ze Skutče.

Slavnostní předání vyznamenání se uskutečnilo 27. srpna v rámci bohoslužby ve skutečském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Mši svatou celebroval pomocný biskup královéhradecký (a odchovanec skautingu v Kutné Hoře) Mons. Josef Kajnek. Vyznamenání bratru Baldovi předali společně senior Sboru nositelů Řádu Stříbrného vlka Miloš Blažek – Merkur a  náčelník Junáka – českého skauta Marek Baláš – Číča. Přítomní byli další významní činovníci a osobnosti: nejstarší český skaut Eduard Marek – Hroznýš, Zdeněk Navrátil – Fetišek a Jiří Lukšíček – Rys (všichni rovněž nositelé ŘSV), místonáčelní Kmene dospělých Ladislava Marešová – Želva, představitelé města Skutče a další hosté.

Ladislav Bartůněk (nar. 1931) je oddaný skautským ideálům už od jinošského věku. Sílu a hloubku této oddanosti však důkladně u br. Baldy prověřila zejména 50. léta minulého století: Za založení a činnost ilegální skautské skupiny a rozšiřování protirežimních letáků v době, kdy bylo skautské hnutí komunistickým režimem po únoru 1948 zakázáno, byl odsouzen k šesti letům těžkého žaláře. Velkou část z nespravedlivě vyměřeného trestu strávil v uranových dolech na Jáchymovsku.

Přesto v roce 1968 byl Ladislav Bartůněk opět mezi těmi, kteří ve Skutči, ale i na celém Chrudimsku, rozdmýchávali udusaný skautský plamínek. Ten však opět pohasl v době nástupu „normalizace“ v roce 1970. „My jsme se ale i poté s dalšími skauty scházeli, například na Javorku, v malé vesničce poblíž Jimramova. Komunisté i Státní bezpečnost nás sice sledovali, ale doba už byla přece jen jiná a padesátá léta se v tak nelidské formě neopakovala,“ zavzpomínal Ladislav Bartůněk.

Nositeli Řádu Stříbrného vlka může být nanejvýš dvanáct žijících skautských osobností. Bratr Balda takovou osobností je, protože nikdy nesešel ze své skautské cesty. „Bez tak oddaných bratrů a sester by náš skauting nepřežil těžké roky nesvobody. A jen těžko by se i obnovilo naše hnutí tak rychle, jak se stalo po roce 1989,“ vyjádřil úctu k novému nositeli Řádu Stříbrného vlka Miloš Blažek – Merkur.

(S využitím materiálů skautského střediska Ležáky Skuteč a zpravodajství Chrudimského deníku.)

 

Řád Stříbrného vlka V první řadě zleva Miloš Blažek – Merkur, Jiří Lukšíček – Rys a Marek Baláš – Číča Ladislav Bartůněk – Balda Biskup Mons. Josef Kajnek Junáci, vzhůru, volá den… …Buď připraven! Buď připraven! Náčelník Junáka Číča a senior Sboru nositelů ŘSV Merkur Dekorování br. Baldy Řádem Stříbrného vlka Communio Přítomní nositelé nejvyššího skautského vyznamenání Ladislav Bartůněk s rodinou

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017