Přihlašování na Národní oldskautské jamboree (5. – 7. června 2020) bylo odstartováno

Bezmála celé desetiletí – od roku 2010 – hostilo Národní oldskautské jamboree sympatické městečko Miletín u Hořic v Podkrkonoší. Nyní, po pěti bienále, dochází letos ke změně v místě konání největšího kmenového setkání: 6. NOSJ se stěhuje do jižních Čech. Centrem akce bude rekreační středisko Dol u Blatné, ale i samotné město (proslulé mj. unikátním vodním zámeckým parkem) se výrazným programovým dílkem začlení do mozaiky jamboree. Oldskauti se v jižních Čechách sejdou 5. – 7. června 2020.

Loučení s Miletínem

„S Miletínem jako hostitelským městem jamboree se neloučíme lehce, ale zároveň věříme, že změna bude ke prospěchu akce,” říká náčelník Kmene dospělých Jiří Wolf – Pando. „V miletínské skautské základně jsme měli po všechny ročníky odpovídající ubytovací kapacity, k dispozici byl i rozsáhlý areál pro všechny aktivity akce. Vždy jsme byli potěšeni i vstřícností vedení města i samotných obyvatel.”

Oldskauti se s Miletínem ale loučí i s tím, že při každé vhodné příležitosti do Podkrkonoší vždy rádi zavítají. Ostatně i proto, aby mohli sledovat, jak se daří Lípě republiky, kterou jsme v miletínském parku vysadili účastníci posledního jamboree v roce 2018 ke 100. výročí vzniku Československa.

Nabídka z Pačejova

K uspořádání jamboree v novém prostředí přihlásili zájemciu ze dvou míst republiky – v čele iniciativy z jižní Moravy stály oldskautky ze Znojma, druhou nabídku podal klub OS z Pačejova v Pošumavy. Obě nabídky byly pečlivě posouzeny náčelnictvem KD – a rozhodnutí padlo ve prospěch okolí Blatné.

„Ve skladbě programu jamboree se budeme snažil zachovat vše dobré z předchozích ročníků,“ říká Jan Vavřička – Tom, který společně s dalšími oldskauty z Pačejova už na přípravě akce pracují několik měsíců. „Většina programu proběhne v areálu rekreačního střediska a tábořiště v Dole, deset kilometrů od Blatné. Do malebného jihočeského městečka – proslulého turisticky atraktivním zámkem uprostřed členitého rybníku a velkým zámeckým parkem – se vypravíme v hlavní den programu v sobotu 6. června. V těsné blízkosti zámku proběhne také slavnostní nástup, podobně jako tomu bylo na náměstí v Miletíně.“

Program pro každého

K magnetům jamboree byl mělo i letos patřit křeslo pro hosta – byť jméno osobností, která do křesla usedne, bude prozrazeno v průběhu února. Prostor bude vyčleněn také prezentaci oldskautské činnosti v  jednotlivých krajích, plánovány jsou rukodělné workshopy, drobné sportovní soutěže i promítání či cestopisné přednášky „po večerce“. Samozřejmě ani příští rok nebude chybět slavnostní táborový oheň, takže z programové nabídky by si měl vybrat opravdu každý účastník.

Je potěšitelné, že k oživení programu se snaží přispět i členové a kluby zevnitř hnutí: Oldskauti z Valašska například připravují westernové soutěže v hodu nožem a tomahavkem, z hlavního město zase přišla programová nabídka na vyzkoušení si schopností ve zlatonosném claimu či při lovu “Blatenského kapra”.

Symbolem jamboree se stalo logo, který do grafické soutěže zaslal Lubomír Melichařík – Bam z Hrachovce u Valašského Meziříčí.

Účastnický poplatek (včetně stravování, ubytování a dopravy z Dolu do Blatné a zpět) je 800 Kč.

Přihlašování na akci už začalo od 1. ledna. Přihlášky zasílat na adresu (e-mail): . V přihlášce je třeba uvést jméno a příjmení, poštovní adresu a operativní kontakty – telefon a e-mail.

1 – 6: Účastníky 6. NOSJ uvítá táborová základna Dol, cca 10 km od Blatné. 7 – 8: V samotném malebném jihočeském městečku se uskuteční slavnostní defilé jamboree a do programu bude zahrnuta i návštěva přilehlého zámku a zámeckého parku.

Foto: Rekreační středisko Radost Dol, zámek Blatná a Slavomil Janov

 

Poznávací zájezd do Normandie nabídne oldskautům atraktivní program

Po dvou předchozích zahraničních výpravách do italských Dolomitů v loňském roce a letošním putování po stopách B-P v Anglii, připravuje Hospodářská správa Kmene dospělých neméně atraktivní program i do třetice – v podobě poznávacího zájezdu do oblasti francouzské Normandie (12. – 19. září 2020).

Tato severozápadní část země galského kohouta je proslulá mnoha turisticky zajímavými místy a pamětihodnostmi, ale významně se vepsala i do moderní historie Evropy jako místo, kde na plážích u Kanálu La Manche začala za druhé světové války velká válečná operace spojeneckých vojsk – Operace Overlord.

Nejznámější z pěti pláží, na kterých došlo k vylodění amerických a britských jednotek, které pak ze severu Francie zahájily v červnu 1944 drtivý tlak na okupační německá vojska, je bezesporu pláž Omaha. Právě toto místo se také stane jedním z magnetů zájezdu s názvem Normandie – pláže vylodění. Vedle pak bude možno navštívit i další pláž Juno.

Z dalších přítažlivých míst, po nichž povede trasa autobusového zájezdu, nutno vzpomenout alespoň proslulé bojiště první světové války u Verdunu, ojedinělý 80 metrů vysoký žulový ostrov Mont-Saint-Michel s impozantním klášterním gotickým kostelem a opevněním, významný přístav Le Havre či v neposlední řadě historické město Remeš s katedrálou Notre-Dame, jež si v ničem nezadá se stejně proslulou stejnojmennou pamětihodností v Paříži.

Cena osmidenního zájezdu je 15 000 korun. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, stravování a vstupné do navštívených kulturních a historických objektů.

Odjezd bude v pátek 12. září odpoledne z Pardubic s možností nástupu také v Praze a Plzni. Návrat do ČR je plánován o týden později, v sobotu 19. 9. 2020.

Na zájezd se je možno přihlašovat od 1 do 31. prosince 2019 zasláním osobních údajů – dle informačního letáku v příloze – na e-mail: .

Poznávací zájezd 2020 Fancie – Normandie

1. V zemi galského kohouta patří Normandie k významným regionům, 2. Mapa Normandie, 3. – 4. Dnešní podoba pláže Omaha s válečným památníkem a historický snímek vylodění spojeneckých vojsk 6. června 1944, 5. Ostrov Mont St. Michel, 6. Katedrála v Remeši, 7. Přístavní město Le Havre oslavilo v roce 2017 jubileum založení 500 let, 8. -9. Historická a současná momentka z proslulého bojiště první světové války u Verdunu.

Mapy a foto: Wikimedia a Wikipedia, Fancevelotourisme a archiv

 

 

Zatrhněte si v novém diáři nejvýznamnější akce Kmene dospělých v roce 2020

I když do příchodu nového roku zbývá ještě více než měsíc, v kalendáři akcí Kmene dospělých s letopočtem 2020 jsou už nyní “usazeny” nejvýznamnější oldskautské akce. K nim patří květnové mezinárodní Tojsetkání v Plzni, červnové Národní oldskautské jamboee v Blatné a v září zahraniční poznávací zájezd do Francie. Seznamte se s nimi a zaneste si je do svých nových diářů. K jednotlivým akcím samozřejmě na webu KD přibudou postupně, s náležitým předstihem, další podrobnější informace. Důležité jsou ale nejen samotná data konání akcí, ale i termíny, kdy se je možné na ně přihlašovat.

MEZINÁRODNÍ ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ TROJSETKÁNÍ

Plzeň, 1. – 5. května 2020

Pořadatelem a hostitelem tradičního setkání českých, slovenských a polských oldskautů bude tentokrát Kmen dospělých. Akce se uskuteční už po čtyřiadvacáté, poprvé se Trojsetkání uskutečnilo v roce 1997. Program Trojsetkání je zasazen do rámce Slavností svobody, jimiž v Plzni vyvrcholí oslavy 75. výročí ukončení druhé světové války a osvobození Československa.

Výše účastnického poplatku bude stanovena do konce roku 2019, předpokládaná částka je 2500 – 3000 Kč.

 Přihlášky: od 1. do 31. ledna 2020

6. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBOREE

Blatná / Dol, 5. – 7. června 2020

Po pěti předchozích jamboree v letech 2010 – 2018 se nejvýznamnější setkání českých oldskautů stěhuje z Miletína v Podkrkonoší do jižních Čech. Tábořištěm se stane rekreační středisko Dol u Blatné, tradiční defilé proběhne v samotné Blatné, přímo u proslulého vodního zámeckého areálu.

Ubytování bude ve zděné hlavní budově rekreačního objektu (nutno ale přivézt vlastní spacáky) se sociálním zařízením na chodbě. Areál vznikl přestavbou bývalé hospodářské usedlosti v Dole. Přírodní areál se nachází na úpatí polesí Chlum. Stravování bude od večeře v pátek do nedělní snídaně.

Účastnický poplatek: 800 Kč.

Přihlášky od 1. ledna 2020 (platba v březnu)

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO FRANCIE: NORMANDIE – PLÁŽE VYLODĚNÍ

Francie / Normandie, 12. – 19. září 2020

Další atraktivní zahraniční zájezd v režii Hospodářské správy Kmene dospělých zamíří na severozápad Francie – do Normandie. Doprava autobusem (noční přejezdy pouze při cestě do Francie a návratu do ČR), ubytování v prázdninovém centru. Celodenní stravování, na výlety budou zajištěny balíčky.  Podrobnější informace v samostatném článku zde.

Cena: 15 000 Kč

V ceně je zahrnuta doprava autobusem, ubytování, stravování, vstupné do kulturně-historických objektů a pamětihodností. Zálohové platby v únoru (8000 Kč) a červnu (7000 Kč)

Přihlášky: 1. – 31. 12. 2019

Přihlášky na všechny akce je nutno zasílat až v uvedených termínech (na dřívější přihlášky nebude brán zřetel) na e-mail s uvedením jména, příjmení a přezdívky, adresy bydliště a e-mailového a telefonního kontaktu.

Účastnické poplatky bude třeba zasílat až v novém roce 2020 na bankovní účet Hospodářské správy Kmene dospělých (HSKD), číslo účtu 2100809877/2010.

 

 

 

 

Jednáním 11. sněmu Kmene dospělých rezonovalo klíčové téma: Budoucnost českého oldskautingu

Hlavní téma – postavení Kmene dospělých v rámci organizace Junáka ( či obecněji budoucnosti českého oldskautingu), to byla červená nit, která se vinula celým jednáním 11. sněmu Kmene dospělých. Vrcholné kmenové jednání proběhlo od 18. do 20. října ve Žďáru nad Sázavou. Odpovídající pracovní i příjemné “domácké” prostředí k jednání našlo téměř 80 delegátů v Domově mládeže SPŠ a SOŠ nedaleko centra města.  

Jednání sněmu se zaměřilo na tři klíčové oblasti, na něž se v současnosti upíná pozornost členské základny: Podoba organizace a řídící sítě KD při měnící se kmenové struktuře v regionech i v návaznosti na úpravu předpisů Junáka, akutní potřebu časopisu KD a rozvoj vzdělávání, nástrojů osobního rozvoje a posilování oldskautského společenství.

Organizace a řídící síť

Pro zajištění činnosti KD do budoucna je nutné udržet, ale i zefektivnit organizační strukturu kmene a jeho řízení. Nelze nevidět, že podoba a rozložení sítě KD v regionech se za tři desetiletí značně změnily: Některé oldskautské okresy už nepracují jako zpočátku, výkyvy jsou i v zastoupení a aktivitě oldskautů v radách vyšších organizačních jednotek (VOJ). S postupnou obměnou dřívějších dlouholetých kmenových „tahounů“ je třeba hledat nové vhodné a schopné kandidáty na uvolněné pozice…

Aktuálně je třeba očekávat jisté změny v zastoupení okresních a krajských legátů KD v radách VOJ – tedy okresních a krajských radách. Podle novely Organizačního řádu z roku 2017 totiž zástupci (legáti) KD, řádně zvoleni do svých činovnických funkcí na kmenových sněmech v okresech a krajích, už nebudou automaticky členy okresních či krajských rad Junáka. Nyní poprvé, při nadcházejících podzimních a zimních sněmech Junáka v okresech a krajích, budou muset tyto sněmy vyslovit s členstvím legátů KD v radách VOJ souhlas. Pokud jej nevysloví, nebude mít Kmen dospělých v těchto řídících orgánech v regionech přímé zastoupení. Nejbližší týdny a měsíce tedy ukáží, jak se toto projeví v praxi.

Při dalším posuzování, rozvoji či dílčích proměnách organizace a řídící síti KD je nutno mít na paměti ale také důležitou skutečnost, že funkční struktura národního společenství dospělých skautů je jednou ze základních podmínek členství ve světové organizaci ISGF!

Kmenový časopis

Sněm KD se znovu (podobně jako před třemi lety v Šumperku) zabýval problematikou časopisu pro členy Kmene dospělých. Po ukončení slibně se rozvíjejícího pilotního projektu magazínu MAGOS, jehož vydávání bylo po půldruhém roce ukončeno rozhodnutím Náčelnictva Junáka, se členové KD opět ocitli bez potřebného a nezastupitelného komunikačního nástroje, jakým je tištěné časopisecké periodikum. Vyčleněný prostor pro oldskauty v časopise Skautský svět je nedostatečný a nemůže pokrýt všechny informační a metodické potřeby KD.

Význam časopisu tkví ovšem i v tom, že vedle webu KD je hlavním informačním kanálem, který má dosah i mezi členy bez možností získávat informace na internetu. Navíc je tištěné médium silným a nezastupitelným motivačním a metodickým nástrojem pro rozvoj aktivity jednotlivců, činnost klubů i neformálních oldskautských společenství v rámci KD.

Po živé diskusi vzešlo ze sněmového jednání usnesení, že KD vnímá oldskautský časopis jako nutný nástroj pro rozvoj své činnosti, a uložil nově zvolenému Náčelnictvu KD učinit potřebné kroky k jednání s ústředními orgány Junáka, které povedou k vydávání tištěného oldskautského média.

V souvislosti s nutností dalšího rozvoje vnitřní i vnější komunikace v KD byla zdůrazněna také potřeba vytvoření širšího komunikačního týmu, který do budoucna zajistí potřebný rozvoj komunikace prostřednictvím sociálních sítí a podobně. Cenné je, že přímo z mladších delegátů sněmu se k této práci přihlásilo několik jednotlivců! V blízké době by tak měl být spuštěn kmenový profil na Instagramu a Facebooku a připraveny další komunikační kroky.

Vzdělávání, osobní rozvoj a charita

V zájmu rozvoje programu Oldskauting 21 se sněm KD zaměřil na dvě sféry, které jsou základem pro činnost klubů a oporou pro individuální aktivitu členů. Jde o formy vzdělávání v KD a osobní rozvoj jednotlivců.

Ve vzdělávání se už v KD rozjela nová forma základního kurzu pro vedoucí klubů (KZKD). Jako nástavbu je však třeba oživit pořádání oldskautské lesní školy a na ně navázat další nástavbové kurzy a vzdělávací akce.

Těsnou spjatost se zmíněnými formami aktivit v rámci KD má i charitativní činnost a sociální projekty. Při sněmových vystoupeních byla zdůrazněna prospěšnost nejen velkých kmenových projektů (dárcovství krve, sbírka na podporu výcviku asistenčních psů a jiné), ale také drobná charita “na pětníku”, například v podobě návštěv a těsných kontaktů s oldskauty-seniory, zasílání gratulací k jubileím těchto členů a podobně.

Nové vedení Kmene dospělých

V závěru druhého dne sněmového jednání, v sobotu navečer, bylo zvoleno nové vedení Kmene dospělých. Ve druhém kole tajné volby byl novým náčelníkem KD zvolen Jiří Wolf – Pando, který v předchozím období zastával post místonáčelníka. Místonáčelní se opět stala Ladislava Marešová – Želva a místonáčelníkem je Marek Matýsek – Mara.

Volenými volenými členy NKD se stali Vladimír Stránský – Sása, který bude mít na starosti rozvoj programu a vzdělávání v KD, Slavomil Janov – Nashville, jemuž zůstává v gesci oblast komunikace a ke změně došlo na postu zahraničního zpravodaje. Dlouholetého (a již nekandidujícího) Jana Adamce – Tarzana střídá Lukáš Krmíček – Thor. Členy NKD na postech jmenovaných zpravodajů se stali Alena Nekolová (organizační zpravodajka), Hana Kaprálková (zpravodajka pro charitu a sociální projekty) a František Radkovský (duchovní rádce).

Členy náčelnictva jsou dále na základě svých funkcí senior Sboru nositelů Řádu Zlaté Syrinx (dosud tento post zastával Vladimír Stránský, nový zástupce bude vybrán členy sboru), zástupce vodních skautů (Vladimír Cvrček – Vezír) a zástupce Svojsíkova oddílu (Jiří Ládr – Bongo).

Dalšími členy NKD jsou krajští legáti: Ondřej Přerovský – Lazebník (Praha), Ladislav Marek (Středočeský kraj), Karel Trávníček – Origo (Jihočeský kraj), Pavel Pokorný – Slim (Západočeský kraj), Jiří Horňák – Magda (Karlovarský kraj), Michal Novotný – Čáryfuk (Ústecký kraj), Luboš Lehký – Kim (Liberecký kraj), Jiří Klikoš – Číňan (Královéhradecký kraj), Petra Zajícová – Severka (Pardubický kraj), Vladimír Slovák – Jehlička (Kraj Vysočina), Jiří Wolf – Pando (Jihomoravský kraj), Lubomír Melichařík – Bam (Zlínský kraj), Oldřich Tanert (Olomoucký kraj) a Zbyšek Lajczyk – Sidžo (Moravskoslezský kraj).

1 – 3: Z jednání 11. sněmu Kmene dospělých ve Žďáru nad Sázavou, 4: Zpestřením sněmového jednání se v sobotu odpoledne stala vycházka k nejvýznamnější historické pamětihodnosti hostitelského města – do barokně-gotického kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který byl jako architektonický skvost stavitele Jana Blažeje Santiniho zařazen na seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO, 5: Novým náčelníkem KD byl zvolen MUDr. Jiří Wolf – Pando, erudovaný stomatolog z Vyškova, 6: Hlavní tíhu organizace sněmu i doprovodných aktivit nesl na svých bedrech zdárně krajský legát Kraje Vysočina Vladimír Slovák – Jehlička.

Foto: Slavomil Janov

 

Náčelnictvo Junáka schválilo novelu Řádu Kmene dospělých. Platí od 1. října 2019

Na víkendovém zasedání Náčelnictva Junáka (21. – 22. září) byla schválena novela Řádu Kmene dospělých. Nová verze nahradila dosud platný předpis, který byl v platnosti od roku 2007, a obsah řady jeho ustanovení byl v průběhy doby překonán.  Nový řád nabude účinnost 1. října 2019.

Od doby před bezmála třinácti lety, kdy  byla přijatá předchozí verze Řádu Kmene dospělých (ŘKD) došlo ke změnám ve státní legislativě i v oblasti vnitřního práva v rámci naší skautské organizace. V novele ŘKD se tak odráží skutečnosti vydání nového občanského zákoníku, nových Stanov  Junáka – českého skauta i změn Organizačního řádu.

“Řád Kmene dospělých bylo třeba upravit v návaznosti na aktuální znění základních dokumentů, kterými se řídíme, a zároveň vyladit dřívější technické nedostatky předpisu a zapracovat aktuální věci ohledně fungování Kmene dospělých v naší organizaci,” vysvětluje potřebu novely člen Výkonné rady Junáka a zpravodaj pro ICT a organizaci Ondřej Peřina – Jerry. “Nový řád je nyní podstatně přehlednější, došlo k vypuštění opakujících se pasáží a částí, které pouze kopírovaly informace z Organizačního řádu a Stanov, a byly opraveny chyby, které mohly v některých jednotkách způsobovat nejasnosti.”

K potřebě novely ŘKD vedlo i to, že od roku 2007 se v Kmeni dospělých ustálily různé praktické postupy, které ovšem v dřívějším řádu nebyly ukotveny. Nový řád se těmto aspektům také věnuje – jde například o možnost poradního sboru pro legáta KD a zpřesnění činnosti orgánů (valných hromad a sněmů) i jejich názvů.

Nejvýraznější změny v novele Řádu Kmene dospělých

 • Upřesnění postavení a fungování klubů Kmene dospělých ve střediscích:
  • Přestože klub KD patří i do řídící sítě Kmene dospělých a má některé speciality, je to samozřejmě oddíl se standardním postavením v rámci střediska (jeho vedoucí je členem střediskové rady atd.), a tedy se pro něj používají stejná základní pravidla dle Organizačního řádu jako je tomu u jiných typů oddílů.
  • Vedoucího klubu KD jmenuje vedoucí střediska (se souhlasem střediskové rady) a to na návrh valné hromady daného klubu. Valná hromada tedy hlasováním určuje, koho chce za vedoucího klubu jmenovat. Stejně tak může rozhodnout o návrhu na odvolání vedoucího klubu. Samotné odvolání však opět standardně dělá vedoucí střediska.
 • Přijímání dospělých členů do klubů Kmene dospělých:
  • Rozhodnutí o přijetí dospělého člena do klubu KD náleží střediskové radě (stejně jako u všech ostatních dospělých dle článku 13 Organizačního řádu). Novela ŘKD tedy upravuje tuto problematiku stejně a chce-li nějaký klub KD přijmout nového člena, dává pouze návrh střediskové radě na rozhodnutí o přijetí či nepřijetí daného dospělého do daného klubu KD (a tím i do skautského střediska).
  • Problematika přijímání dospělých členů je tedy jednotná bez ohledu na to, do jakého typu oddílu daný dospělý ve středisku vstupuje.
 • Valné hromady (sněmy) klubů KD:
  • Nový řád ruší tzv. střediskové sněmy KD, které v minulosti měly být svolávány v případě, že ve středisku existovalo více klubů KD. Toto však v praxi způsobovalo nejrůznější komplikace a přínos dané věci byl minimální.
  • Nově tedy každý klub KD svolává svou valnou hromadu (povinně v roce, kdy se konají ostatní sněmy KD) a rozhoduje si o své oddílové (klubové činnosti). V rámci řídící sítě Kmene dospělých je pak valné hromadě klubu KD ve všech případech nadřízený okresní (či krajský) sněm KD.
 • Orgány v síti Kmene dospělých:
  • V řádu byly vhodněji upraveny jednotlivé orgány v síti Kmene dospělých, doplněna možnost poradních sborů legáta kmene dospělých na okresní a krajské úrovni, upřesněny počty zástupců, sjednocena pravidla ohledně fungování v dalších orgánech organizace (to upravuje Organizační řád).

S novým ŘKD se je možno seznámit kliknutím na odkaz, nebo je ke stažení v sekci Dokumenty.

rad_kmene_dospelych_2019

Do administrace webu se v tuto chvíli nemůžete přihlásit. Zatím se čeká, než bude rozhodnuto, jak moc má být web otevřený. Děkujeme za pochopení. Pokud chcete v tuto chvíli přispět článkem nebo oznámením akce, kontaktujte zpravodaje pro komunikaci br. Nashvilla. X
| Nahlásit chybu
© Junák - český skaut (Kmen dospělých) 2017 - 2020 | kresby: Slovenský skauting | web: NO!sw 2017